Y50 ธุรกิจของคนรักษ์ไม้ - Urban Creature

Y50 ธุรกิจของคนรักษ์ไม้

ในยุคที่วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างเร่งรีบไปหมด ธรรมชาติค่อยๆ ถูกทำลายลง เพราะการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นทำให้เกิดการสูญเปล่าของธรรมชาติ

‘ประเมศวร์ ศรีทองกูล’ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ Y50 ผู้หลงใหลในงานไม้ และชื่นชอบประวัติศาสตร์ทางศิลปะเป็นชีวิตและจิตใจ จึงเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อไม้ให้กลับมามีค่าอีกครั้ง กับความตั้งใจเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวในร้านให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.