ทวงไฟเซอร์ให้ด่านหน้า ชวนแพทย์ร้องรัฐจัดหาวัคซีน - Urban Creature

กลุ่มคนที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกให้มีชีวิตต่อไปได้มากที่สุดในยามวิกฤตโควิด-19 ย่อมหนีไม่พ้น ‘บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า’ แล้วเหตุใดพวกเขาถึงยังไม่ได้ฉีดวัคซีน mRNA ที่ช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้มากที่สุดครบ ‘ทุกคน’

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ นำโดยภาคีบุคลากรสาธารณสุข, หมอไม่ทน, Nurses Connect, ภาคีเทคนิคการแพทย์, DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร, สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) และนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อประชาธิปไตย เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ผ่านเกณฑ์ได้รับวัคซีน ‘ไฟเซอร์ (Pfizer)’ หรือแสดงเจตจำนงขอรับวัคซีน ช่วยกันส่งเสียงช่วยเพื่อนร่วมอาชีพที่ยังไม่ได้รับวัคซีนดีๆ ที่ควรได้รับ โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้

1. จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น, วัคซีนเข็มแรก และเข็มที่สองสำหรับผู้ไม่เคยฉีด, วัคซีนเข็มที่สองสำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว และจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ‘ทุกคน’ ที่ประสงค์จะรับวัคซีน ซึ่งหากจำนวนวัคซีนที่จัดสรร 700,000 โดสไม่เพียงพอ ขอเรียกร้องให้รัฐจัดหาวัคซีน mRNA ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน

2. เปิดเผยว่ารัฐใช้เกณฑ์ใดในการจัดสรรวัคซีนให้แก่จังหวัดต่างๆ และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม

3. เปิดเผยจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ที่แต่ละจังหวัดส่งชื่อยื่นขอ และจำนวนที่จัดสรรให้จริงทุกจังหวัด

4. แจ้งแผนการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ล็อตที่สองซึ่งเตรียมส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ทั้งจำนวน และการกระจายไปยังแต่ละจังหวัด

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์แต่ยังไม่ได้รับ สามารถส่งข้อมูลได้ที่นี่ https://tinyurl.com/WhereIsOurPfizer หรือ QR Code ที่ปรากฏ เพื่อแสดงเจตจำนงข้อมูลที่รวบรวมจะถูกนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป

Source : Facebook | ภาคีบุคลากรสาธารณสุข 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.