ริมคลองผดุงกรุงเกษม We Park x art4d x ปั้นเมือง - Urban Creature

แม้ว่ากรุงเทพฯ จะเป็นเมืองที่มีจำนวนคนอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศ แต่กลับมีพื้นที่สาธารณะให้พวกเราได้ใช้สอยเพียงน้อยนิดเท่านั้น มันคงจะดีไม่น้อย ถ้าบริเวณใกล้ๆ บ้านของเราจะมีพื้นที่ให้ทุกคนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

We Park x art4d x ปั้นเมือง จึงชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ร่วมออกแบบพัฒนาพื้นที่ว่างตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ ‘Creating new possibilities for cultural district’ ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ทำงานร่วมกับทีมนักออกแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างและติดตั้งชิ้นงานในพื้นที่จริง

สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องมีอายุระหว่าง 23 – 35 ปี ส่งประกวดได้ทั้งรูปแบบเดี่ยวและทีม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มีนาคม 2564 และหากสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3bgGU4p 


Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.