ค่าน้ำเตรียมขึ้นในรอบ 23 ปี - Urban Creature

ไม่ได้มีแค่ค่าไฟเท่านั้นที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะหลังจากนี้เราอาจต้องจ่ายค่าน้ำเพิ่มขึ้นด้วย หลังจากที่การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เจอผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มสูง รวมถึงค่าไฟและค่า Ft ที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลต่อหน่วยงานเช่นกัน

‘นายมานิต ปานเอม’ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เหตุผลว่า กปน.ได้รับผลกระทบจากต้นทุนหลักในการผลิตน้ำประปา จนทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รวมถึงหน่วยงานเองก็ไม่ได้ขึ้นค่าน้ำมา 23 ปีแล้ว ซึ่งต้นทุนเหล่านั้น ได้แก่

1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสีย 150 ล้านต่อปี จากที่ไม่เคยต้องเสีย

2) ค่าน้ำดิบจ่ายให้กับกรมชลประทานวันละ 3 ล้านบาท

3) ค่าไฟเพิ่มขึ้น 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 20 ล้านบาทต่อเดือน จากค่า Ft

4) ค่าธรรมเนียมการวางท่อ 100 ล้านบาทต่อปี

ส่วน ‘นายมงคล วัลยะเสวี’ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค บอกว่าตอนนี้ทาง กปภ.เองก็กำลังอยู่ในช่วงศึกษาโครงสร้างค่าน้ำใหม่ ตามต้นทุนอย่างค่าไฟและค่าสารเคมี ที่เพิ่มขึ้น 15 – 20 เปอร์เซ็นต์ในการขึ้นค่าไฟในรอบ 10 ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การขึ้นค่าน้ำไม่สามารถทำได้ทันที ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกประมาณ 2 เดือนแล้วถึงส่งเรื่องให้รัฐบาลใหม่พิจารณาอีกครั้งว่าจะปรับขึ้นหรือไม่

อ่านบทความเรื่องค่า Ft ที่ส่งผลต่อค่าไฟที่ urbancreature.co/expensive-electricity-bill 

Sources :
Khaosod | bit.ly/3otBIDq 
Thai PBS | bit.ly/3Atlqgs 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.