Urban Creature x Madeehub

Urban Creature x Madeehub

มาคุยกับคุณกิฟผู้ก่อตั้ง Ma:D พื้นที่ดีๆสำหรับคนรักธุรกิจเพื่อสังคม กับทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมที่ประเทศไทยกำลังก้าวเดินไป

Writer