มหา’ลัยเกาหลี สร้างชักโครกเปลี่ยนอึเป็นพลังงาน - Urban Creature

ที่มหาวิทยาลัยที่เกาหลี ‘ขี้’ นั้นดีกว่าตดหลายเท่า เพราะมีชักโครก ‘BeeVi’ ที่เปลี่ยนอุจจาระเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าสำหรับข้าวของเครื่องใช้ทั้งตึก และยังเปลี่ยนเป็นเงินให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ซื้อของกันได้อีกด้วย

‘BeeVi’ ชักโครกรักษ์โลกนี้เป็นผลงานของ ‘โช แจวอน’ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุลซาน (UNIST) เมื่อกดชักโครกแล้ว เครื่องดูดซึ่งใช้น้ำเพียงเล็กน้อยจะส่งอุจจาระไปไว้ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพหรือถังหมักใต้ดินที่เปลี่ยนอุจจาระให้เป็น ‘แก๊สมีเทน’ แหล่งพลังงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวและห้องน้ำต่อไป ส่วนแก๊สที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงพลังงานผลิตไฟฟ้าใช้ในห้องแล็บนั่นเอง

โดยปกติแล้วมนุษย์หนึ่งคนจะอุจจาระประมาณ 500 กรัมต่อวันซึ่งเปลี่ยนเป็นแก๊สมีเทนได้ 50 ลิตร แก๊สนั้นใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 0.5 กิโลวัตต์ หรือใช้เป็นพลังงานให้กับรถยนต์ขับได้ถึง 1.2 กิโลเมตร

นอกจากชักโครกรักษ์โลกแล้ว มหาวิทยาลัยยังมี ‘กุล’ (น้ำผึ้ง ในภาษาเกาหลี) สกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง สำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้ชักโครก BeeVi จะได้เงิน 10 กุลต่อวัน ไว้สำหรับใช้จ่ายซื้อของที่ขายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ขนมกินเล่น อาหาร กาแฟสักแก้ว ไปจนถึงหนังสือ

อาจารย์โช แจวอน ทำให้เราเห็นว่าหากรู้จักคิดนอกกรอบแล้ว อุจจาระนั้นเป็นได้มากกว่าแค่กากของเสีย แต่เป็นพลังงานที่ดีต่อระบบนิเวศและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากพอที่จะช่วยนักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.