ไกด์บุ๊ก ‘Tiny Space, Big Learning’ - Urban Creature

ก่อนหมดสิ้นปี ‘ILI.U ไอแอลไอยู’ สื่อออนไลน์ที่เชื่อในอิสระของการเรียนรู้ จับมือกับ ‘The KOMMON.co’ ที่ผลักดันการสร้างพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในชื่อ ‘Tiny Space, Big Learning’ เพื่อพาทุกคนไปรู้จักกับ 12 พื้นที่เรียนรู้ขนาดเล็ก ที่กระจายตัวอยู่นอกกรุงเทพฯ ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ โดยแต่ละพื้นที่ต่างมีบทเรียนที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะตัวแตกต่างกันไป ดังนี้

Tiny Space, Big Learning

#LearningwithNature | เรียนรู้ผ่านธรรมชาติ 

#LearningwithFood | เรียนรู้ผ่านอาหาร

#LearningwithArt | เรียนรู้ผ่านศิลปะ 

#LearningbyPlaying | เรียนรู้ผ่านการเล่น 

#LearningwithCommunity | เรียนรู้ชุมชน 

#LearningwithSelf | เรียนรู้ตัวเอง 

Tiny Space, Big Learning

ILI.U และ The KOMMON.co หวังว่าไกด์บุ๊กเล่มนี้จะช่วยเติมพลังการเรียนรู้ให้ผู้คนกล้าออกไปเรียนรู้ในแบบที่เป็นตัวเองมากขึ้น และทำให้พื้นที่การเรียนรู้เล็กๆ รอบนอกกรุงเทพฯ เติบโต เพื่อสร้างอิสรภาพในการเรียนรู้ให้กว้างขวางออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ดาวน์โหลดหนังสือ ‘Tiny Space, Big Learning’ และเก็บไว้อ่านได้ที่ www.ili-co.me/ili-u-friends/tiny-space-big-learning 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.