ลงชื่อปกป้องเสรีภาพหลักสูตรโรงเรียนสาธิต มธ. - Urban Creature

ประเด็นที่กำลังถูกถกเถียงบนโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางก็คือ กระแสข่าวที่ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสื่อบางสำนักระบุว่า หลักสูตรของ ‘โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ อาจบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้นายกฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า กระแสข่าวในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอน อาจทำให้เกิดความสับสน คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ลดทอนคุณค่าและความมุ่งมั่นอันแท้จริงของโรงเรียน 

ความเคลื่อนไหวทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจาก รศ. ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กขอบคุณ ศ. ดร.ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ ‘แนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์’ ของโรงเรียน ทำให้นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระชื่อดัง หยิบเรื่องดังกล่าวมาพูดถึงในหัวข้อ ‘การศึกษาหรือล้างสมอง’ เพราะกังวลว่า นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาผิดๆ และ ‘ถูกล้างสมองตามแนวคิดที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ซ่อนเร้น’ นอกจากนั้น ยังแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนวทางของโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องแบบนักเรียน ไม่สอนวิชาพระพุทธศาสนา ไม่ให้เด็กยืนเคารพธงชาติตอนเช้า และไม่มีสวดมนต์ตอนเช้า

ทางโรงเรียนได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ที่พร้อมใช้วิจารณญาณในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น ซึ่งนอกจากวิชาสาระหลัก ทางโรงเรียนยังมีวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง เช่น วิชาอยู่รอดปลอดภัย วิชาว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด วิชาวัยรุ่นศาสตร์ วิชารู้ทันการเงิน วิชาผู้ประกอบการ และวิชารู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เห็นด้วยมองว่า โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ เปิดกว้าง และเห็นแก่ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยบางรายเชื่อว่า โรงเรียนพยายาม ‘ล้างสมอง’ เยาวชน และบ่มเพาะกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนย้ำว่า ทางโรงเรียนมีเป้าหมายบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกและพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองโลกที่ยึดโยงกับบริบทของสังคมไทย มีทักษะและความสามารถสำหรับอนาคต ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น รวมไปถึงสามารถทำงานเป็นทีม

เจตนารมณ์ของโรงเรียนที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของแคมเปญ ‘ปกป้องเสรีภาพการใช้หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ เพื่อคงไว้ซึ่งเสรีภาพทางการศึกษา และป้องกันไม่ให้เยาวชนถูกลิดรอนศักยภาพหรือกลายเป็นผลผลิตที่เป็นมายาคติของระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสอนให้ท่องจำและทำตามคุณครูสั่ง ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การศึกษาไทยไม่ประสบความสำเร็จสักที นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนไทยสามารถออกแบบระบบการศึกษาใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ผู้เรียนได้มากขึ้น

หากคุณเห็นด้วยว่าเด็กไทยควรเปิดกว้างทางการศึกษามากขึ้น ร่วมลงชื่อปกป้องเสรีภาพการใช้หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่นี่ t.ly/znGX

Sources : 
Change.org
Facebook : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MGR Online
Thai Post
The Truth

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.