‘เฉลิมบูรพาชลทิต ระยะ 2’ ถนนท่องเที่ยว เลียบทะเล 95 กิโลเมตรโดยจังหวัดระยอง ที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาถนนท่องเที่ยวเลียบทะเล เฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 คือถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ภายในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เข้าด้วยกัน ตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภา จนถึงลานสุนทรภู่ ระยะทางกว่า 95 กิโลเมตร  ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ศึกษาและจัดทำรายงานฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกจากจังหวัดระยอง เส้นทางดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง หลายเส้นทางยังขาดความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งมีความสวยงาม รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางคมนาคมการท่องเที่ยวได้ ขาดการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลสำคัญ แก้ไขปัญหาการจราจร ลดระยะเวลาการเดินทาง สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในอนาคต เปิดพื้นที่สำหรับการพัฒนาเมืองรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ได้ที่ : โครงการถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2

Sunne Voyage เรือนำเที่ยวมิติใหม่ในระยองชูดีไซน์ร่วมสมัยและงานคราฟต์ระดับเทพฝีมือช่างต่อเรือ

Sunne Voyage เรือท่องเที่ยวลำใหม่จากจังหวัดระยองที่ชุบชีวิตเรือประมงเก่าด้วยดีไซน์ของคนรุ่นใหม่ และฝีมือของช่างเรือประมงรุ่นเก๋าที่มิกซ์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.