ร่วมลงชื่อเพื่อสมรสเท่าเทียม - Urban Creature

ถ้าคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังไม่ได้รับสิทธิอันเท่าเทียมกัน ก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าประเทศไทยคือสรวงสวรรค์ของ LGBTQ+

.

โดยเฉพาะประเด็นความเท่าเทียมด้านการใช้ชีวิตคู่โดยมีกฎหมายมารองรับ ซึ่งปัจจุบันยังคงจำกัดสิทธิไว้สำหรับคู่รักชายหญิงเท่านั้น

.

กลางปี 2563 #สมรสเท่าเทียม เป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างเพราะ ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ร่างแก้ไข ป.พ.พ.) ต่อสภาผู้แทนราษฎร เนื้อหาที่เสนอแก้ ป.พ.พ.ว่าด้วยการสมรส เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดที่กำหนดให้การสมรสมีเฉพาะชาย-หญิง เปลี่ยนเป็นการสมรสระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยให้ทุกๆ คนใช้กฎหมายสมรสฉบับเดียวกันได้อย่างไม่แบ่งแยก

.

ปลายปี 63 ร่างแก้ไข ป.พ.พ. ที่ก้าวไกลเสนอ ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่หนึ่ง จึงถือเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายที่คั่งค้างมายาวนาน 

.

และเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า ศาลวินิจฉัยโดยมีมติ “เอกฉันท์” ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ สมควรดำเนินการ “ตรากฎหมาย” รับรองสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป

 .

ในปัจจุบันกฎหมายยังไม่ถูกแก้ จึงยังไม่มีสิทธิการตั้งครอบครัวสำหรับเพศหลากหลาย ดังนั้น ‘ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม’ จึงร่วมมือเสนอร่างแก้ไข ป.พ.พ. อีกหนึ่งฉบับ โดยอาศัยกลไกตาม พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 รวบรวมรายชื่ออย่างน้อย 10,000 รายชื่อ (ซึ่งน่าชื่นใจที่ตอนนี้ตัวเลขใกล้แตะ 200,000 รายชื่อแล้ว) เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนฯ พิจารณาต่อว่า ป.พ.พ. ที่ยังรับรองการสมรสเฉพาะชาย-หญิงนั้น ควรถูกแก้ไข แล้วเพิ่มพื้นที่การรับรองสิทธิของเพศหลากหลายหรือไม่

หากร่างแก้ไขสำเร็จจะนำไปสู่สิทธิจดทะเบียนสมรส แต่งงาน และสร้างครอบครัวกันได้โดยชอบทางกฎหมาย โดยมีการรับรองสิทธิต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมคู่รักชายหญิง ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้ที่ https://cutt.ly/fT3Z0pU

.

การเข้าชื่อเสนอ #สมรสเท่าเทียม ภาคประชาชน เริ่มวันแรกใน #ม็อบสมรสเท่าเทียม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนสามารถลงชื่อออนไลน์ร่วมกันได้ที่เว็บไซต์ www.support1448.org

.

อย่าลืมแชร์หรือบอกต่อเพื่อแสดงพลังให้เห็นว่า ไม่ว่าเราเป็นเพศไหนก็มีสิทธิ์รักกันได้และควรได้รับการคุ้มครองไม่ต่างกัน


Source :
https://www.ilaw.or.th/node/6032

 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.