‘Steady’ อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับสัตว์ขณะเคลื่อนไหว - Urban Creature

ในการเลี้ยงสัตว์สักตัว เราคงคาดหวังให้พวกเขาอยู่กับเราได้นานที่สุด แต่เมื่อสัตว์เหล่านั้นแก่ตัวไป จากที่ต้องพาไปเดินเล่นทุกเย็น น้องๆ ก็เริ่มเคลื่อนไหวได้น้อยลงเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพจากอายุที่เพิ่มขึ้น

เพื่อช่วยเหลือน้องหมาให้ใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข สามนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮงอิก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมมือกันออกแบบอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับสัตว์สูงวัยในชื่อ ‘Steady’

เครื่องช่วยเดินสำหรับสุนัขสูงวัย

Steady ทำงานโดยใช้กลไกคล้ายกับเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ที่ปรับขนาดให้พอดีกับตัวสุนัขได้ และมีความยืดหยุ่น ทำให้น้องหมาเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มาเป็นตัวช่วยในการพยุงใต้ตัวน้องหมาสูงวัยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวจากหมอนรองกระดูก ข้อต่ออักเสบ หรือกระดูกเคลื่อน

ในขณะเดียวกัน สายรัดยังทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต้องหยุดแบบกะทันหัน กลไกการล็อกในสายรัดจะเป็นตัวกระชับและยึดตัวสุนัขไว้อย่างแน่นหนา

เครื่องช่วยเดินสำหรับสุนัขสูงวัย
เครื่องช่วยเดินสำหรับสุนัขสูงวัย

อีกทั้งส่วนของล้อยังมีการติดตั้งเบรกเท้าสำหรับหยุดการเคลื่อนไหวแบบกะทันหันในกรณีฉุกเฉิน และมีการติดตั้งเซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหว เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาต่อสัตว์เลี้ยงสูงวัยในอนาคต


Sources :
Designboom | t.ly/xZ9Z0
Dezeen | t.ly/6diaO
Trend Hunter | t.ly/W_prB

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.