SMARTTERRA ตู้เลี้ยงต้นไม้ผ่อนคลายเมืองไร้สวน - Urban Creature

ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่สีเขียวจำกัดมาก เราทุกคนล้วนต้องการสิ่งเยียวยาที่จะช่วยให้ชีวิตได้ผ่อนคลาย แต่การปลูกต้นไม้ในที่อยู่อาศัยกลับเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับคนเมืองที่อาจไม่มีเวลาดูแลเท่าที่ควร

ด้วยเหตุนี้ ‘SMARTTERRA’ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีตู้เลี้ยงต้นไม้ที่จะมาช่วยเป็นอีกแรงเสริมที่คอยดูแลธรรมชาติที่คุณรักได้ทุกเวลา

วันนี้ Urban Creature ขอพาไปคุยกับ ‘ฉัตรพัฒน์ จิรธันยพัต’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉลาด อินโนเวชั่น จํากัด ผู้สร้างนวัตกรรม ‘SMARTTERRA’ เจ้าของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2021 ชวนไปฟังเบื้องลึกเบื้องหลังของตู้เลี้ยงต้นไม้นี้ว่ามีขั้นตอนการทำงานยังไง และเทคโนโลยีจากฉลาด อินโนเวชั่น มีความพิเศษอะไรอีกบ้าง อย่ารอช้า ตามมาเลย

Creative

Director

Editor

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.