‘She’s Too Much’ นิทรรศการจาก Juli Baker and Summer - Urban Creature

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการเดี่ยวจาก ‘Juli Baker and Summer’ หรือ ‘ป่าน-ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา’ ศิลปินที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์ ผู้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะสีสันสดใสราวกับแสงแดดในฤดูร้อน โดยนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 5 นี้มีชื่อว่า ‘She’s Too Much’ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานที่ผ่านการสำรวจ บันทึก เฉลิมฉลอง ผลักไส และโอบกอดทุกห้วงอารมณ์ความรู้สึก ตลอดช่วงเวลา 28 วันของเธอ

She's Too Much Exhibition by Juli Baker and Summer

She’s Too Much คือคำกล่าวถึงเธอที่ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ในบางเวลา และได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือปกสองเล่ม คือ ‘All About Love’ โดย Bell Hooks และ ‘Red Moon Gang’ โดย Tara Costello ที่มอบพลังแห่งความรักและโอบกอดอารมณ์ทั้งดีและร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 28 วันของเธอ และทำให้ตระหนักถึงที่มาที่ไปของอารมณ์ความรู้สึกในใจที่อาจเกิดได้จากเรื่องยิบย่อยประจำวัน ทำให้เธอเริ่มจดบันทึก สำรวจ และเฝ้าติดตามอารมณ์ ก่อนที่จะนำเรื่องราวที่บันทึกไว้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด 29 ภาพ งานประติมากรรม และศิลปะที่จัดวางในนิทรรศการครั้งนี้

She's Too Much Exhibition by Juli Baker and Summer
She's Too Much Exhibition by Juli Baker and Summer

นิทรรศการ She’s Too Much จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2566 เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.