SATI Foundation : ‘สติ’ มูลนิธิที่อยากให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีสติ - Urban Creature

หากถามหาความหมายของคำว่า ‘สติ’ ตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน : สติ [สะติ] น. หมายความว่า ความรู้สึก, ความรู้สึกตัว, ความรู้สึกผิดชอบ, ความระลึกได้

“มูลนิธิสติได้ช่วยเหลือเด็กๆ มาแล้วกี่คน ?”

“คำตอบคือ 1 คน”

1 คนที่ในที่นี้ คือ
1 คนที่อยู่ ‘ตรงหน้า’
1 คนที่กำลังเผชิญปัญหา
1 คนที่กำลังช่วยเหลืออยู่
และจะเป็นเช่นนี้เสมอ..

S A T I | มูลนิธิสติคืออะไร ?

มูลนิธิสติ (SATI Foundation) มาจากความคิดของ “คุณเกรท เสกสรร รวยภิรมย์” ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและดูแลเด็ก อย่างในกรุงเทพจะเน้นดูแลเรื่องการให้ความรู้และดูแลสุขภาพเด็กๆ ที่หัวลำโพง โดยมีการให้ความรู้แก่เด็กที่ขายบริการ ติดยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร เพราะยิ่งจุดไหนมีการขนส่ง จุดนั้นก็มักจะมีเด็กเร่ร่อนอยู่ด้วยเสมอ ส่วนในต่างจังหวัดจะเน้นการดูแลเรื่องการดูแลสุขภาพและการศึกษาในพื้นที่ด้อยโอกาสของประเทศไทย โดยคุณเกรทมีความรู้สึกว่า การทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งดีที่ต้องทำให้ได้ในชีวิต และมีแนวคิดที่ว่า ‘ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้สติตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น’

นอกจากนี้ คุณเกรทยังมีร้านอาหารที่ชื่อว่า ‘Broccoli Revolution’ เปิดขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยจะแบ่งเงิน 5% จากรายได้จากการขายเข้ามูลนิธิ รวมถึงด้านบนยังเปิดเป็น ‘Art Gallery’ สำหรับจัดแสดงงาน และขายงานศิลปะ ซึ่งจะแบ่งเงิน 5% เข้ามูลนิธิเช่นกัน เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กๆ ต่อไป นี่อาจจะเรียกได้ว่า เป็นการใช้สติตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นอย่างที่คุณแซคว่าจริงๆ โดยเริ่มจากตัวคุณแซคเอง คือการแบ่งปันและส่งมอบโอกาสที่ตนเองพอจะทำได้ให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสเหล่านี้

BANGKOK | สร้างสติให้เด็กในเมือง

ความโหดร้ายของละครบนหน้าจอโทรทัศน์

อาจยังไม่โหดร้ายเท่ากับละครชีวิตที่สร้างจากเรื่องราวจริงของเด็กๆ

“เราถูกพ่อเลี้ยงเราข่มขืน เราต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงสองต่อสองเพราะแม่ต้องออกไปทำงานข้างนอก เขาเริ่มจากเข้ามากอดเรา สุดท้ายเขาก็ข่มขืนเรา เราตัดสินใจบอกแม่แต่แม่ไม่เชื่อ แม่หาว่าเราตอแหล สุดท้ายเราทนไม่ได้ เราต้องออกไปอยู่ข้างถนน”

ตัวอย่างจากคลิปไวรัลสั้นๆ ที่เป็นเรื่องราวชีวิตของน้องเมย์ อายุ 15 ปี เหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ ถูกถ่ายทอดผ่านนักแสดงวัยรุ่นมากความสามารถอย่าง ‘เบลล์ เขมิศรา พลเดช’ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิสติได้ร่วมมือกับทาง AP Thailand เพื่อเปิดพื้นที่ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ค้นพบแสงสว่างในตัวเอง โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า ‘Navigating Happiness’ หลายคนอาจจะพอคุ้นหูหรือเคยได้ยินท่อนที่ว่า ‘แม่หาว่าเราตอแหล’ มาบ้าง ซึ่งเบลล์ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเจ็บจี๊ดและแทงใจดำซะเหลือเกิน และนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ต้องออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนข้างนอก เพียงเพราะว่าคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจกลับเข้าข้างคนอื่นมากกว่าลูกที่เกิดมาจากเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเอง

จากการที่ได้เห็นปัญหาต่างๆ ของเด็กทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพ่อเลี้ยงข่มขืน เด็กขายบริการ เลือกใช้ยาเสพติดเพื่อหาทางออกของปัญหา ทางมูลนิธิสติจึงได้จับมือกับศูนย์ฮับสายเด็ก ซึ่งเป็นศูนย์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนและเด็กเล็กที่ขาดโอกาสในชุมชนต่างๆ ในหัวลำโพง ด้วยการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ workshop ให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ การถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ การฝึกอาชีพ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นความรู้ที่กล่อมเกลาจิตใจ สร้างโอกาสใหม่ๆ และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพให้กับเด็กๆ  เพื่อสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง เพราะเด็กบางคนโตมาในสภาพแวดล้อมที่แม่ขายบริการ เด็กเขาจะมีความคิดว่าอาชีพนี้สามารถทำเป็นอาชีพหลักเพื่อหาเลี้ยงได้ แต่ความเป็นจริงแล้วทางเลือกในการสร้างรายได้ของเขามีมากกว่านั้น และที่สำคัญคือในทุกสัปดาห์ จะมีการจัดคลินิกเพื่อดูแลสุขภาพแล้วให้ความรู้ฟรี อย่างการตรวจสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วย การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกัน HIV หรือแม้กระทั่งการบำบัดและเลิกสารเสพติด ซึ่งคุณแซคจะเป็นผู้ออกตรวจและช่วยเหลือเด็กๆ ด้วยตัวเอง

COUNTRYSIDE | ดูแลเด็กต่างจังหวัดด้วยสติ

นอกจากมูลนิธิสติจะคอยช่วยเหลือเด็กในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพแล้ว เด็กๆ ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนก็เป็นพื้นที่ที่มูลนิธิสติคอยสนับสนุนอยู่เรื่อยๆ เช่นเดียวกัน เพราะเด็กในพื้นที่เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ อาหารและน้ำดื่มที่มีสุขอนามัย รวมไปถึงเรื่องการเรียนและทุนการศึกษาด้วย

จากผลการวิจัยพบว่า “การมีน้ำสะอาดดื่มในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการมาเรียนหนังสือของเด็กๆ เด็กจะขาดเรียนน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง”

โดยโครงการที่มูลนิธิสติได้จัดทำขึ้นล่าสุด คือการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้กับเด็กในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ของจังหวัดเชียงราย ด้วยการหาเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงที่สามารถกรองน้ำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองนานถึง 10 ปี ซึ่งการที่เด็กๆ มีน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่มสามารถลดปัญหาเรื่องสุขภาพของเด็กๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย เช่น ท้องเสีย โรคบิด ไทรอยด์ ไวรัสตับอักเสบเอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ ของพวกเรา เพื่อที่เด็กเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิสติได้ที่ https://www.facebook.com/SatiNonprofit/ และพวกเราทุกคนสามารถมีส่วนในการรับผิดชอบหรือช่วยขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมดีๆ ไปด้วยกัน ได้ที่ Socialgiver.com หรือ แอพลิเคชั่น Socialgiver

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.