ออสเตรเลียคืนผืนป่ามรดกโลกสู่ชนพื้นเมือง - Urban Creature

บางส่วนของป่าฝนเดนทรี ผืนป่ามรดกโลกในฐานะป่าเขตร้อนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก ได้กลับสู่อ้อมอกของชาว Kuku Yalanji ชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย ผ่านการประกาศของรัฐบาลควีนส์แลนด์ แม้ว่าป่าฝนเดนทรีที่มีพื้นที่กว่า 160,000 เฮกตาร์ จะยังได้รับการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐบาลและชนพื้นเมือง แต่ควีนส์แลนด์ก็ยืนยันว่าในอนาคตจะเปลี่ยนมาให้ชาว KuKu Yalanji มีสิทธิ์ในการครอบครองแต่เพียงผู้เดียว 

Meghan Scanlon รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของควีนส์แลนด์บอกว่าวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ ซึ่งการคืนผืนป่าในครั้งนี้ก็เป็นการตระหนักถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของประเทศสำหรับชนพื้นเมืองด้วย 

“เรากำหนดอนาคตของตัวเองได้” Chrissy Grant สมาชิกคณะกรรมการเจรจาของ KuKu Yalanji บอกว่าเป้าหมายของชนพื้นเมืองคือการสร้างรากฐานที่มั่นคง ทำให้ผู้คนมั่นใจว่าพวกเขามีโอกาสในการทำงานมากขึ้น ซึ่งการได้ผืนป่ากลับคืนมาเท่ากับว่าพวกเขาจะสามารถเติมตำแหน่งงานที่หลากหลาย ทั้งการค้าขาย การจัดการที่ดิน รวมถึงการท่องเที่ยวและการวิจัย

การบริหารจัดการด้านป่าไม้ในควีนส์แลนด์กำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น การคืนผืนป่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในรอบหลายสัปดาห์ที่รัฐบาลควีนส์แลนด์ปรับตัวและทำความเข้าใจชาวพื้นเมืองมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เกาะ Fraser ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น K’Gari ที่แปลว่าสรวงสวรรค์ ในภาษาบุตชูลา เพื่อเป็นการให้เกียรติและยกย่องขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวบุตชูลานั่นเอง

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.