Pink Lane : Ekkamai Pocket Park ออกแบบสวนย่านเอกมัย - Urban Creature

‘ย่านเอกมัย’ ที่มองจากภายนอกอาจดูเหมือนเต็มไปด้วยผู้คน ร้านอาหาร สถานบันเทิง และที่อยู่อาศัย แต่ความจริงแล้วบริเวณปากทางเข้าเขตเอกมัย ด้านหลัง ‘สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์’ สวนสาธารณะที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ก็มีพื้นที่สีเขียวขนาด 5.6 ไร่ ที่ในอดีตถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างอยู่เช่นกัน

เพื่อดึงเอาพื้นที่สีเขียวให้เข้ามาใกล้ชิดกับผู้คนในย่านมากขึ้น ทาง ‘We!Park’ แพลตฟอร์มกลางของการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมือง ได้จัดงานประกวดออกแบบพื้นที่สวนป่าเอกมัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสำนักงานเขตวัฒนา

Pink Lane : Ekkamai Pocket Park

โดยมี ‘Pink Lane : Ekkamai Pocket Park’ ผลงานการออกแบบร่วมกันของบริษัทออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ‘REC : recreationbkk’ และนักออกแบบ ‘Ratio Trakoolsajjawat’ เป็นหนึ่งใน ‘Landscape Design Proposal’ ที่ส่งเข้าประกวด

‘Pink Lane : Ekkamai Pocket Park’ คือแนวคิดสวนสาธารณะในย่านเอกมัย ที่ต้องการทลายปัญหาข้อจำกัดด้านพื้นที่ และเชื่อมคนเข้าหาพื้นที่สีเขียวด้วยทางเดินยาวสีชมพู

Pink Lane ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ แก้ไขข้อจำกัดของพื้นที่เดิม รองรับความต้องการของผู้ใช้ให้มากขึ้น และสร้างความน่าสนใจให้พื้นที่จนเกิดเป็นกระแสไวรัลแบบปากต่อปากบนโลกออนไลน์

Pink Lane : Ekkamai Pocket Park
Pink Lane : Ekkamai Pocket Park

ทางเดินสีชมพูสีสันสดใสเส้นนี้ทำหน้าที่เสมือนสะพานยาวที่คดโค้งไปมา เชื่อมระหว่างถนนเอกมัย Ekkamai Pocket Park และถนนแจ่มจันทร์เอาไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถเข้าสู่ส่วนของ Ekkamai Pocket Park ได้จากถนนเพลินจิตและสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์เดิม เพื่อให้ผู้คนทั้งในชุมชนและภายนอกเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายจากทุกด้าน เปลี่ยนมุมมองของพื้นที่สีเขียวในบริบทเมืองให้เป็นมากกว่าสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

อย่างไรก็ตาม Pink Lane เป็นเพียง ‘Landscape Design Proposal’ หนึ่งชิ้นจากในงานประกวดออกแบบพื้นที่สวนป่าเอกมัยที่ตั้งใจแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวมากกว่าสวนสาธารณะทั่วไป โดยเน้นถึงโอกาส คุณค่า และบริการสำหรับสาธารณะให้มากขึ้นเท่านั้น

Pink Lane : Ekkamai Pocket Park
Pink Lane : Ekkamai Pocket Park

ส่วนผลงานการออกแบบที่ชนะการประกวดกับทาง We!Park และอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบสถาปัตยกรรมร่วมกับชุมชน เป็นผลงานการออกแบบโดยทีม Gedes Studio (wepark.co/parks/ekkamai-forest) ภายใต้แนวคิด ‘สาน สร้าง สัมพันธ์’ เพื่อให้ชาวเอกมัยและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าใช้งานในอนาคต


Sources :
REC : recreationbkk | facebook.com/recreationbkk
We!Park | wepark.co/parks/ekkamai-forest

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.