BKKDW2024 เปิดรับผลงานวันนี้ - 30 ก.ย. 2566 - Urban Creature

กลับมาอีกครั้งกับงานเทศกาลออกแบบสุดสร้างสรรค์แห่งปี ‘เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567’ หรือ ‘Bangkok Design Week 2024’ (BKKDW2024) ที่ครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

เป้าหมายของงานนี้คือ ต้องการเปลี่ยนหลากหลายย่านทั่วกรุงเทพฯ อาทิ เจริญกรุง-ตลาดน้อย, พระนคร, ปากคลองตลาด, นางเลิ้ง, พร้อมพงษ์, อารีย์-ประดิพัทธ์ และย่านอื่นๆ ให้น่าอยู่ น่าลงทุน และน่าเที่ยว แบบที่เป็นมิตรกับทั้งผู้คนในเมือง นักลงทุน และผู้มาเยี่ยมเยือนไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ธีม ‘Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี’

Bangkok Design Week 2024

ด้วยเหตุนี้ BKKDW2024 จึงเปิดรับ ‘Open Call’ เชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงาน และคนทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ต้องการลงมือทำให้เมืองดีขึ้น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฯ เพื่อทำให้งานนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้น

โดยจะแบ่งการเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดเทศกาลฯ (Participation Level) ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับย่าน (District Host), ระดับสถานที่จัดงาน (Venue), ระดับโปรแกรม (Program)/โครงการ (Project) และระดับผลงาน (Work) ภายใต้โจทย์การนำเสนอโปรแกรม 3 แนวทาง ได้แก่

Bangkok Design Week 2024

1) HACK BKK โจทย์จริงจากกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration : BMA) ที่เปิดให้นักสร้างสรรค์ร่วมกันเสนอแนวทางและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะมาแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เมืองน่าอยู่ โดยมีผู้คนเป็นศูนย์กลาง เช่น พื้นที่สาธารณะสร้างสรรค์ เพื่อรองรับกิจกรรมหลากหลาย, เดินได้ เดินดี, Data สร้างเมือง ฯลฯ

2) CROSS Collab แพลตฟอร์มจับคู่การทำงาน ระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน แบรนด์ต่างๆ และนักสร้างสรรค์ ที่ต่างมีความต้องการที่จะร่วมสร้างความ ‘น่าอยู่’ ‘น่าลงทุน’ ‘น่าเที่ยว’ และ ‘น่ารัก’ ให้กับเมือง ธุรกิจ และผู้คน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ

Bangkok Design Week 2024

3) OPEN โจทย์เปิดกว้างที่เปิดรับผลงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในโปรแกรมหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับธีมประจำปีของเทศกาลอย่าง Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี

ใครที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลฯ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566 นี้ โดยดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ได้ที่ www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2024/get-involved/program-partner

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.