Open Bangkok นโยบายเปิดงบ กทม. ของชัชชาติ - Urban Creature

งบ กทม. มีเท่าไหร่ ใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง? เราเชื่อว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ต้องเคยตั้งคำถามนี้อยู่หลายครั้งแต่ไม่รู้จะไปหาข้อมูลจากไหน เพราะที่ผ่านมา กทม. ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารการใช้งบประมาณให้ประชาชนได้ทราบอย่างละเอียด ทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าที่ผ่านมาภาษีที่จ่ายไปนั้นถูกใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง

แต่ยุคสมัยของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เปลี่ยนไปแล้ว จะว่าเป็นการเซตมาตรฐานใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะขณะได้เริ่มนโยบาย Open Bangkok ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักใน 216 ข้อ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการทำสัญญาต่างๆ ของ กทม. เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

โดยนโยบาย Open Bangkok ได้เริ่มทำ Open Data ด้วยการนำข้อมูลงบประมาณปี 2566 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทม. (https://official.bangkok.go.th/page/127) เป็นข้อมูลแผนภาพแสดงงบประมาณรายจ่ายของ กทม. ตามหมวดต่างๆ มีไฟล์สรุปเป็น PDF แยกตามประเภทรายจ่ายและตามด้าน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลในรูปแบบ Machine Readable เป็นไฟล์ Excel โดยแยกตามสำนักของ กทม. สามารถดูได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพฯ ที่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานต่อได้ (http://data.bangkok.go.th/dataset/budget2566)

สำหรับใครที่อยากดูตัวเลขแบบ Visualization ผลงานจาก Punch Up ที่ย่อยมาให้ดูง่ายและเข้าใจง่ายแล้ว สามารถดูได้ในเว็บไซต์นี้ (https://public.flourish.studio/visualisation/10408834/, https://public.flourish.studio/visualisation/10408739/)

การนำข้อมูลงบประมาณมาเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย จะทำให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าภาษีที่จ่ายไปนั้นถูกนำไปพัฒนาเมืองในด้านไหนบ้าง และสิ่งที่ได้มาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงไหม 

โปร่งใสแค่นี้ยังไม่พอ กทม. กำลังจะเริ่ม Open Contract โดยจะนำสัญญาต่างๆ มาเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เพื่อความโปร่งใสและร่วมกันตรวจสอบสัญญาต่างๆ ระหว่าง กทม. และหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

เพราะหัวใจสำคัญของนโยบาย Open Bangkok คือการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ ลดปัญหาการทุจริตใน กทม. เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ผู้ว่าฯ เปิดทางให้ขนาดนี้แล้ว ชาว กทม. ยิ่งต้องตรวจสอบการใช้เงินของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างเต็มที่เลย และเราเชื่อว่า หากผู้ว่าฯ จังหวัดอื่นอยากทำบ้าง ผู้ว่าฯ กทม. ก็คงไม่ว่าอะไร

Source :
Facebook : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | t.ly/ROx_

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.