New York ให้สิทธิ์ผู้อพยพเลือกตั้ง - Urban Creature

นิวยอร์กเพิ่งออกมาตรการให้บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสามารถลงคะแนนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์โหวตมากขึ้นถึง 800,000 คนทันที โดยจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้อยู่อาศัยถาวรตามกฎหมาย และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องเท่านั้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้อพยพ 3 ล้านคนที่อาศัยอยู่ใน The Big Apple

ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกหยิบยกมาพูดถึงเป็นครั้งแรกในปี 2020 แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่นายกเทศมนตรีนิวยอร์กเมื่อสองทศวรรษที่แล้วได้ยุบการเลือกตั้งคณะกรรมการโรงเรียน ที่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งกฎหมายใหม่ที่ได้รับการเห็นชอบโดยสภาเทศบาลเมืองด้วยมติ 33 ต่อ 14 และงดออกเสียง 2 เสียง ได้ให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่กฎหมาย สภาเทศบาลเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย

“ลูกของพวกเขาเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล ในขณะที่ผู้ปกครองก็จับจ่ายในร้านค้าของเรา และขับรถบนถนนเส้นเดียวกัน” Anu Joshi รองประธานฝ่ายนโยบายของสหพันธ์คนเข้าเมืองนิวยอร์ก ซึ่งเป็นผู้นำในการรณรงค์ดังกล่าวบอกว่า แม้ผู้อพยพเหล่านี้จะไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมือง แต่ก็มีความสำคัญกับเมือง และเป็นผู้ปฏิบัติการแนวหน้าที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในช่วงการระบาดที่ผ่านมา

จากการเพิ่มสิทธิ์โหวตให้กับกลุ่มคนที่ไม่ใช่พลเมือง Ydanis Rodriguez สมาชิกสภาผู้ให้การสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้มองว่า กลไกดังกล่าวสามารถกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเมืองอื่นได้ และไม่ใช่แค่ในรัฐนิวยอร์ก แต่หมายถึงทั้งประเทศโดยเฉพาะในแถบมิดเวสต์ และทางใต้ของสหรัฐอเมริกาที่เคยถูกโจมตีอย่างหนักเมื่อพูดถึงสิทธิ์ในการเลือกตั้ง

“เรารู้ว่ามันต้องใช้เวลานานในการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ” Nora Moran อีกหนึ่งผู้นำในการรณรงค์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ United Neighborhood Houses บอกว่าการยื่นขอกรีนการ์ดเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน แต่ก็เป็นเส้นทางที่ผู้อพยพต้องการจะเดินไปให้ถึงอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงต้องทำให้แน่ใจว่าในขณะที่ผู้คนอาศัย ทำงาน ทำธุรกิจ และจ่ายภาษีให้กับมหานครแห่งนี้ พวกเขาจะมีความสามารถในการกำหนดประเด็นต่างๆ ในท้องถิ่นได้เหมือนกัน 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.