บรัสเซลส์จ่ายใบสั่งยาให้ผู้ป่วยเข้าพิพิธภัณฑ์ฟื้นฟูใจฟรี - Urban Creature

ให้ศิลปะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณผ่านการรักษาแบบพิเศษในเมืองบรัสเซลส์ ที่จิตแพทย์สามารถจ่ายใบสั่งยาจากพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยที่มีสภาวะทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นอาการซึมเศร้า ความเครียด หรืออาการวิตกกังวลก็ตาม ได้เข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์พร้อมกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คนได้ฟรี

Museum Prescriptions in Brussels

ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถเข้าพิพิธภัณฑ์ภายใต้การดูแลของทางการฟรี 5 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมือง (Brussels City Museum), ศูนย์ศิลปะร่วมสมัย (Centre for Contemporary Art), พิพิธภัณฑ์แฟชั่นและลูกไม้ (Fashion & Lace Museum), พิพิธภัณฑ์ท่อระบายน้ำ (Sewer Museum) หรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องเสื้อผ้าของ แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) 

โดยทาง Delphine Houba รองนายกเทศมนตรีบรัสเซลส์ ที่ได้เสนอแนวคิดนี้เมื่อปี 2021 เชื่อว่านี่คือโครงการแรกในยุโรปที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ป่วยจากความเครียดและความวิตกกังวล รวมถึงยังช่วยฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์หลังจากการระบาดของ Covid-19 โดยได้แรงบันดาลใจจากโครงการในแคนาดาที่แพทย์จ่ายใบสั่งยาให้กับพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์มอนทรีออล (Montreal Museum of Fine Arts) มาตั้งแต่ปี 2018

โครงการนี้จะนำร่องในระยะเวลา 6 เดือน หากประสบความสำเร็จก็อาจจะมีการขยายเวลาออกไป รวมถึงอาจขยายไปในสถานที่อื่นๆ อย่างพิพิธภัณฑ์ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ, โรงภาพยนตร์, โรงพยาบาล และอาจขยายกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ อย่างผู้ที่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บทางสมอง เช่นเดียวกับผู้สูงอายุและเด็ก ที่อาจได้รับประโยชน์จากศิลปะบำบัดเช่นกัน

Museum Prescriptions in Brussels

Johan Newell จิตแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Brugmann ที่เข้าร่วมโครงการนี้ย้ำว่า ใบสั่งยาเข้าพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นเพียงแค่วิธีรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยที่สมัครใจ เหมือนกับการออกกำลังกาย ทานอาหารเพื่อสุขภาพ หรือการผ่อนคลายในรูปแบบอื่นๆ เท่านั้น ดังนั้น การเข้าพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถทดแทนการใช้ยา การบำบัดจิตใจ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ได้แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การใช้ศิลปะในการบำบัดผู้ป่วยนั้นสอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2019 ที่สรุปเอาไว้ว่า ศิลปะสามารถช่วยผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตได้ และยังย้ำให้เห็นถึงความสำคัญที่หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานด้านวัฒนธรรมควรให้ความร่วมมือกันมากขึ้นด้วย

Sources :
Euronews | bit.ly/3xyp3Ru 

The Guardian | bit.ly/3DAmMc9

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.