‘Mob Data Thailand’ เว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์การชุมนุม - Urban Creature

‘เสียงของทุกคนมีค่า’

เป็นประโยคที่เราเชื่อมั่นจากหัวใจ และไม่อยากให้ใครพรากเสียงเหล่านั้นไป เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์การชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นเกราะป้องกันการถูกลบหายด้วยน้ำมือเผด็จการกับ ‘Mob Data Thailand’ เว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนร่วมสร้างฐานข้อมูลการชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่เปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563

Mob Data Thailand พัฒนาขึ้นจากฝีมือของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กลุ่มคนธรรมดาที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) จับมือกับพันธมิตรเพื่อประชาชนหลายสำนัก ได้แก่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน, มูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม, ประชาไท และ Law Long Beach ที่เล็งเห็นความจำเป็นในการเก็บข้อมูลการชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและพฤติกรรมอันไม่เป็นธรรมของรัฐฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรม สำหรับยื่นเสนอในการพัฒนากฎหมายและนโยบายของรัฐฯ จะม็อบเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในสถาบันการศึกษา ม็อบต่างจังหวัดที่ถูกริดรอนสิทธิ หรือจะม็อบใหญ่กลางอนุเสาวรีย์ชัยก็ขอให้เชื่อมั่นในเสียงของตัวเอง

ภายในเว็บไซต์จะเปิดให้ประชาชนกรอกชื่อการชุมนุมที่ไปร่วม วัน เวลา สถานที่ วัตถุประสงค์การชุมนุม รวมถึงลักษณะของการชุมนุมว่าเป็นการขึ้นเวทีปราศรัยหรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ได้หมด และหากพบเห็นอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐฯ เช่น ปืน แก๊สน้ำตา หรือการลงไม้ลงมือด้วยความรุนแรง ให้กรอกข้อมูลไปยังแบบฟอร์ม ที่สำคัญหากมีหลักฐานเป็นภาพถ่าย อย่าลืมแนบไฟล์มาเป็นพยานมัดตัวคนผิดด้วยล่ะ

เห็นไหมว่าการไปชุมนุม 1 ครั้ง เราสามารถช่วยกันปกป้องเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันได้ไม่ยาก


Source : Mob Data Thailand

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.