ไปหาความว่างเปล่าใน ‘ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า’ - Urban Creature

‘ความว่างเปล่า’ ไม่ได้แปลว่า ไม่มีอะไร แต่อาจหมายถึงสภาวะที่เราเลิกยึดติด ปล่อยวางตัวเองไปจากบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นการสูญสลายไปของสิ่งของต่างๆ ก็ได้

ปลีกตัวจากโลกที่วุ่นวาย ไปหาความหมายของความว่างเปล่า
ใน ‘ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness’
ปลีกตัวจากโลกที่วุ่นวาย ไปหาความหมายของความว่างเปล่า
ใน ‘ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness’
ปลีกตัวจากโลกที่วุ่นวาย ไปหาความหมายของความว่างเปล่า
ใน ‘ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness’

‘ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness’ เป็นนิทรรศการศิลปะเดี่ยวจาก ‘สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์’ โดยมี ‘กฤษฎา ดุษฎีวนิช’ เป็นภัณฑารักษ์ นิทรรศการนี้ชักชวนให้เราหลีกหนีจากโลกอันวุ่นวาย แล้วเข้าไปสงบกาย สงบใจ กับงานศิลปะที่จำลองโลกแห่งความว่างเปล่า พร้อมสำรวจความหมายของ ‘ความว่างเปล่า’ ในหลากหลายแง่มุม รวมถึงแง่มุมสัจธรรมที่ว่าทุกสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วดับไป

ปลีกตัวจากโลกที่วุ่นวาย ไปหาความหมายของความว่างเปล่า
ใน ‘ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness’
ปลีกตัวจากโลกที่วุ่นวาย ไปหาความหมายของความว่างเปล่า
ใน ‘ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness’
ปลีกตัวจากโลกที่วุ่นวาย ไปหาความหมายของความว่างเปล่า
ใน ‘ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness’

ภูมิทัศน์ของความว่างเปล่า : Landscape of Emptiness จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2567 ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.