‘Every Land Can Be Grown’ กิจกรรมที่ชวนก้าวสู่ชีวิตเกษตรใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก KUBOTA - Urban Creature

‘Every Land Can Be Grown’ กิจกรรมที่ชวนก้าวสู่ชีวิตเกษตรใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก KUBOTA

ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ สุขภาพ อาหารการกิน และความยั่งยืนมากขึ้น โดยหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้เราก้าวไปถึงเป้าหมายนั้นได้คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เอื้อให้การเพาะปลูกผัก-ผลไม้เป็นเรื่องง่าย ใครๆ ก็สามารถทำได้ และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็สามารถทำให้เป็นจริง 

เพื่อให้เห็นตัวอย่างของความเป็นไปได้ เราขอพามาดูการทำเกษตรจากผู้นำด้านนวัตกรรมเกษตร ที่มักคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมออย่าง KUBOTA กับกิจกรรม ‘Every Land Can Be Grown’ ด้วยการนำ ‘Smart Greenhouse’ มาปรับใช้กับการเกษตรแนวใหม่ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าอะไรที่เคยเป็นไปไม่ได้ก็สามารถเป็นไปได้ ด้วยการนำผลไม้โปรดของใครหลายๆ คนอย่างเมล่อนซึ่งเป็นผลไม้ที่ไม่ชอบอากาศที่เย็นจัด หรือร้อนจัด แต่จะชอบอากาศที่มีความอบอุ่นอยู่ที่ประมาณ 27-35 องศา มากไปกว่านั้น เมล่อนยังเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อเชื้อราโรคพืชและแมลงศัตรูพืชไปปลูกบนพื้นที่สุดท้าทายช่วงฤดูฝนที่มีอากาศค่อนข้างชื้นในจังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากนี้ ในระหว่างเส้นทางการปลูกเมล่อน KUBOTA ยังได้ชวนคุณ ‘YINDEE’ นักวาดลายเส้น illustrate มาวาดภาพใบหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับเลือกจากกิจกรรม เพื่อรับผลเมล่อนสุด Exclusive จัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน

กิจกรรมสนุกๆ นี้ทำให้เห็นว่าชีวิตเกษตรใหม่ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาร่วมด้วยช่วยในการเพาะปลูกนั้น ทำให้ความเป็นไปไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้จริง เรียกว่านอกจากจะทำให้สะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกจากปัจจัยต่างๆ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและรายได้ให้ผู้เพาะปลูกมากกว่าเดิม

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.