45 ปีสยามคูโบต้า กับการส่งต่อสิ่งดีๆ - Urban Creature

เมื่อพูดถึงชื่อ ‘สยามคูโบต้า’ คุณนึกถึงอะไร

เครื่องจักรกลการเกษตรคุณภาพดีที่ตั้งอยู่กลางไร่นา ช่วยผ่อนแรงเกษตรกรไทยมาหลายสิบปี อาจเป็นภาพแรกที่หลายคนนึกถึง กับคนในแวดวงทำไร่ทำสวนคงรู้กันดีว่าสยามคูโบต้ามีเครื่องจักรกลการเกษตรแทบทุกรูปแบบ ใช้คำว่าครบวงจรก็ไม่ผิด นอกจากจะทำให้ชีวิตคนทำเกษตรง่ายขึ้นมาก สยามคูโบต้ายังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง หากจะเติบโตได้ดีต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สยามคูโบต้าเชื่อว่าการจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน แบรนด์ต้องก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับชุมชน นั่นคือเหตุผลที่นอกจากจะพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรแล้ว สยามคูโบต้ายังมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายคือการสร้างชุมชนเกษตรต้นแบบที่เข้มแข็ง มากกว่านั้นคือการมอบความรู้และส่งเสริมเยาวชนให้กลายเป็นบุคลากรด้านการเกษตรที่ดีในอนาคต และสุดท้ายคือการตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน

เพราะสยามคูโบต้ามีอายุครบ 45 ปี คอลัมน์ FYI ครั้งนี้ ขอชวนสำรวจโครงการต่างๆ ที่สยามคูโบต้าจัดขึ้นมาตลอด อ่านจบแล้วอาจทำให้คุณรู้จักคูโบต้าเพิ่มขึ้นอีกนิด และถ้าเป็นไปได้ อาจจะทำให้คุณรักคูโบต้าเพิ่มขึ้นอีกหน่อย

45 ปีสยามคูโบต้า

โครงการแรกเกิดขึ้นที่สุดเขตแดนสยาม ไกลออกไปในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนเล็กๆ ตั้งอยู่ โรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง เป็นโรงเรียนที่หากเดินเท้าไปอีกนิดจะเข้าเขตประเทศพม่า บริเวณรอบๆ จึงมีเด็กๆ ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ และต่างเดินทางมาเรียนในรั้วเดียวกัน

เมื่อมีเด็กๆ ชาติพันธุ์มาเรียนมากมาย หนึ่งในปัญหาของที่นี่คือทรัพยากรอาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผักสวนครัวที่หาเก็บไม่ได้เพราะไร้แหล่งปลูก สยามคูโบต้ามองเห็นความขาดแคลนนี้ จึงจัดตั้ง ‘ค่ายอาสาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยพนักงานสยามคูโบต้า’ ขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ปลูกผักในโรงเรียนจนเพียงพอต่ออาหารกลางวัน เพิ่มความสะดวกให้นักเรียนบ้านไกล และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพวกเขา มากกว่านั้น สยามคูโบต้ายังสอนให้เด็กๆ เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตจากการดูแลการปลูกผักในแปลง พวกเขาได้ฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ พึ่งพาตัวเองได้ และนำความรู้ไปต่อยอดในการใช้ชีวิตต่อไป นี่คือการตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืนในแบบฉบับของสยามคูโบต้า

45 ปีสยามคูโบต้า

ว่ากันว่าเยาวชนคืออนาคตของประเทศ สยามคูโบต้ายังไม่หยุดอยู่เท่านั้น นอกจากเด็กๆ ในโรงเรียนตระเวนชายแดนตะโกปิดทองแล้ว สยามคูโบต้ายังมีโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ที่จัดขึ้นให้เด็กๆ ทั่วประเทศด้วย

โครงการนี้เป็นโครงการที่สยามคูโบต้าจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายปี มันคือแคมป์ที่พานิสิตนักศึกษาซึ่งเรียนด้านเกษตรมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในพื้นที่จริง เพื่อให้พวกเขากลายเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักผลิต นักสร้างสรรค์ นักนวัตกรรม หรือนักการตลาด ตามแต่ที่นิสิตนักศึกษาอยากจะเป็น

หนึ่งในนั้นคือ ‘จอม-เอกราช กระแสร์ลาภ’ เด็กหนุ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ใฝ่ฝันอยากทำเกษตรและมี Smart Farm เป็นของตัวเอง เขาเพิ่งเรียนจบด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกำลังเรียนต่อ ป.โท เกษตรพอดี เมื่อเห็นข่าวว่าโครงการนี้เปิดรับ จอมจึงสมัครมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

หลังจากที่ได้เข้าร่วมแคมป์อย่างสนุกสนาน จอมเล่าด้วยรอยยิ้มว่า KUBOTA Smart Farmer Camp เปิดโลกให้เขารู้จักการทำการเกษตรแบบใหม่ๆ เรียนรู้การใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาหาไม่ได้ที่ไหนและมากกว่าความรู้ที่มอบให้นิสิตนักศึกษา สยามคูโบต้ายังมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ให้มองอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีรายได้ และมั่นคงอย่างแท้จริง

45 ปีสยามคูโบต้า

พ้นไปจากการเพาะปลูกต้นกล้าต้นใหม่ให้แวดวงเกษตรกรไทย สยามคูโบต้ายังมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรแบบกลุ่ม ที่เห็นได้ชัดก็วิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ชุมชนนี้เขาน่ารักและแข็งแกร่ง เนื่องจากคนในชุมชนสนิทสนมกลมเกลียวกันมาเนิ่นนาน และเกษตรกรในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำการเกษตร แต่ปัญหาที่คนทำไร่ทำสวนเจอคือต้นทุนการเกษตรที่สูง แถมพวกเขายังขาดความรู้เรื่องการทำเกษตรวิถีใหม่

เพราะเป็นผู้นำตลาดที่พยายามผลักดันเกษตรกรไทยไปสู่การทำเกษตรแบบ Smart Farming สยามคูโบต้าจึงขอลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การส่งเสริมการทำเกษตรแบบลดต้นทุน ส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการเกษตรได้มากโข

จากชุมชนที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว สยามคูโบต้ายังเสริมความแข็งแกร่งไปยังลุงๆ ป้าๆ ด้วยการเทรนให้เกษตรกรได้ใช้นวัตกรรมต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว มากกว่านั้นคือช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผล ทั้งสอนการพัฒนาสูตร ขอมาตรฐาน ทำบรรจุภัณฑ์ให้น่าใช้ ไปจนถึงทำมาร์เก็ตติงออนไลน์และออฟไลน์ให้เข้าตาลูกค้า

หลังจากปล่อยผลิตภัณฑ์ไปแล้ว สยามคูโบต้ายังสนับสนุนจนถึงปลายน้ำ ช่วยยกระดับการทำเกษตรให้เป็นแบบ Smart Farming และทำให้คนในชุมชนเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้จริงๆ ทำให้วิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่ากลายเป็นต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจ และช่วยส่งต่อความรู้ที่ได้ให้กับเกษตรกรที่สนใจ

หนึ่งในเกษตรกรของชุมชนห้วยตาดข่าเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่สยามคูโบต้าเข้ามาให้ความรู้ คนในชุมชนก็มีรายได้ดีขึ้น ที่สำคัญคือพวกเขามีความสุขกับการทำเกษตรทุกวัน เพราะได้ทำงานในชุมชนอันเป็นบ้านเกิดของตัวเอง ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะไม่พอใช้จนต้องย้ายไปทำงานที่อื่นนี่คือตัวอย่างโครงการของสยามคูโบต้าที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจริงๆ

45 ปีสยามคูโบต้า

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.