วีซ่าญี่ปุ่น J-SKIP และ J-FIND เริ่มเดือนเมษายน - Urban Creature

หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาภาวะ ‘สมองไหล (Brain Drain)’ ทำให้คนเก่งที่มีทักษะสูงย้ายไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จนเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ในการยื่นขอวีซ่า J-SKIP และ J-FIND ขึ้น เพื่อดึงคนมีความสามารถรุ่นใหม่เข้าประเทศ 

Japan Visa

‘J-SKIP (Japan System for Special Highly Skilled Professionals)’ เป็นวีซ่าทำงานประเภท 5 ปี สำหรับนักวิจัยและวิศวกรรายได้ 20 ล้านเยนต่อปี (5 ล้านบาท) ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี และผู้บริหารระดับสูงประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ที่มีรายได้อยู่ที่ 40 ล้านเยนต่อปี (10 ล้านบาท)

โดยนักวิจัย วิศวกร และผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดนี้ สามารถสมัครงานและย้ายถิ่นฐานมายังประเทศญี่ปุ่นได้ทันที โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ ‘Point-Based System’ เหมือนในอดีต และหลังจากพำนักอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ผู้ถือวีซ่านี้สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึง 3 ปี เหมือนในอดีต 

Japan Visa

ส่วน ‘J-FIND (Japan System for Future Creation Individual Visa)’ เป็นวีซ่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลกจากการกำหนดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 200,000 เยนต่อเดือน (50,000 บาท) และเป็นผู้ที่ต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น โดยวีซ่า J-FIND จะช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อหางานทำได้สูงสุดถึง 2 ปี ต่างจากเดิมที่อยู่ได้เพียง 90 วัน 

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังประกาศอีกว่าจะพยายามส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หางานในญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต เพื่อดึงเอาคนเก่ง ศักยภาพสูง ที่มีรายได้ดีเข้าสู่ประเทศ หลังจากที่กลายเป็นประเทศสังคมผู้สูงวัยที่คนรุ่นใหม่สมองไหลออกนอกประเทศจนเกือบหมด


Sources :
The Economic Times | t.ly/29nI
Times Now | t.ly/LmIx
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ | t.ly/A07z5

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.