‘360 Waste Journey to Zero Waste’ ลดปริมาณขยะ - Urban Creature

รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี รายงานจากกรมควบคุมมลพิษเผยว่าใน พ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะประมาณ 28.7 ล้านตัน แต่ขยะที่ได้รับการคัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์จริงมีเพียง 12.6 ล้านตัน หรือคิดเป็น 44% เท่านั้น อีกทั้งรายงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 เผยว่าในช่วงเวลาที่คนกักตัวอยู่บ้าน ยิ่งทำให้ปริมาณ ‘ขยะพลาสติก’ มากกว่าเดิมถึง 60% จากการสั่งเดลิเวอรี ทั้งสั่งอาหารหรือสั่งสินค้าออนไลน์

เพราะไม่อยากให้ปัญหาขยะเรื้อรังจนสายเกินแก้ กลุ่มสยามพิวรรธน์ซึ่งตระหนักถึงเรื่องนี้มานานกว่า 10 ปี จึงตั้งใจวางแผนและหาแนวทางเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักการ 3Rs นั่นคือ Reduce ลดใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็น Reuse ใช้ซ้ำหลายครั้ง และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำหลักการนี้มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารต่างๆ อย่างจริงจัง

นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรต้นแบบของการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) เพื่อที่จะสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ (Circular Economy) หรือการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพเป็นวงจร ทั้งการผลิต การบริโภค และการจัดการของเสีย จนออกมาเป็นโครงการ ‘360 Waste Journey to Zero Waste’ คือการจัดการขยะแบบ 360 องศาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจดูแลโลกของเราได้ง่ายๆ ด้วยมือของตัวเอง 

| คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกถัง

วิธีแรกที่ชาวเมืองทำได้เลยไม่ต้องรีรอนั่นคือ ‘การคัดแยกขยะ’ ทำได้ตั้งแต่ที่บ้านหรือที่ทำงาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มสยามพิวรรธน์จึงได้จับมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ สร้างสรรค์โครงการเพื่อจูงใจให้ทุกคนเข้าใจหลักการแยกขยะอย่างถูกต้อง ผ่านการทิ้งขยะพลาสติกในศูนย์การค้าของสยามพิวรรธน์ เช่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ดังนี้

– โครงการ ‘ส่งพลาสติกกลับบ้าน’ ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) สร้างโมเดลต้นแบบในการชักจูงให้คนอยากแยกขยะพลาสติก พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ ทำความสะอาดขยะพลาสติกประเภทต่างๆ จากที่บ้านแล้วนำมาหย่อนลงในจุดบริการที่สยามพิวรรธน์จัดเอาไว้ให้

โครงการ ‘มือวิเศษ x ถังวนถุง’ ร่วมกับ พีพีพี พลาสติก (PPP Plastics) ที่เปิดรับขยะพลาสติกประเภทยืด เช่น ฟิล์มห่ออาหาร ถุงหูหิ้ว หรือขวดน้ำ มาส่งคืนในกล่องของโครงการเพื่อนำกลับไปรีไซเคิล

– โครงการ ‘Recycle Collection Center’ ร่วมกับ TRBN จัดทำจุดทิ้งขยะประเภทต่างๆ ที่ Recycle Collection Center โดยความพิเศษของจุดทิ้งขยะนี้ ผลิตจากกระบวนการ Upcycling หรือการนำวัสดุจากโปรดักต์ต่างๆ ที่ใช้งานแล้วมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นความคิดเจ๋งๆ ของบริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ (Best Polymer) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกราฟิกสตูดิโอ Be Our Friend พร้อมได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์ชั้นนำอย่าง ยูนิลีเวอร์ ที่มาแท็กทีมกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้อีกด้วย

หลังจากนั้นโครงการทั้งหมด ทางศูนย์การค้าจะทำการคัดแยกและส่งต่อขยะให้กับพันธมิตร เพื่อแปลงโฉมขยะพลาสติกให้มีคุณค่าในขั้นตอนต่อไป

| เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นของมีค่า

เมื่อแยกขยะและหย่อนทิ้งให้ถูกถังแล้ว ถึงคราวส่งไม้ต่อให้กับทีมพันธมิตรที่ร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ในการรีไซเคิลขยะ ผ่านกระบวนการสำคัญ 3 อย่างคือ

1. Downcycle การคัดแยกวัสดุสกปรกหรือขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลไปเผาเป็นพลังงานไว้สร้างถนน
2. Recycle การนำวัสดุสะอาดหรือขยะที่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า
3. Upcycle การนำวัสดุสะอาดมาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าให้สูงกว่าเคย

| เพิ่มคุณค่าและรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับโปรดักต์ที่ผ่านการ Upcycle สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าด้วยการออกแบบสุดสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะนำมาวางขายที่ Ecotopia แหล่งรวมไอเท็มของคนรักษ์โลก ที่อยากส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้คนอื่นใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งหมดนี้คือเส้นทางของโครงการ 360 Waste Journey to Zero Waste ทุกคนมีโอกาสช่วยลดปริมาณขยะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เพื่อเก็บรักษาธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานของเราได้มีชีวิตอยู่บนโลกที่สวยงามต่อไปได้ไม่สิ้นสุด

| ทุกคนคือฮีโร่ เริ่มได้ด้วยสองมือ

อยากให้โลกสวยอยู่คู่กับลูกหลานไปแสนนาน สยามพิวรรธน์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ผ่านโปรเจกต์ 360 Waste Journey to Zero Waste จับมือกับ 2 โครงการดีๆ ที่เปิดรับบริจาคพลาสติกสะอาด เพื่อชักชวนให้ทุกคนกู้โลกได้ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างการคัดแยกขยะแล้วนำมาทิ้งให้ถูกถัง ผ่านโครงการดังต่อไปนี้

– โครงการ @ส่งพลาสติกกลับบ้าน รับบริจาคพลาสติกยืดและพลาสติกแข็งที่สะอาดแล้ว เช่น ถุงพลาสติก หรือขวดพลาสติกต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle และ Upcycle เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก นอกจากนั้นยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน @ECOLIFE ได้อีกด้วย

– โครงการ @มือวิเศษ ร่วมกับ พีพีพี พลาสติก (PPP Plastics) วาง ‘ถังวนถุง’ จุดรับพลาสติก 12 ประเภท เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงช้อปปิง ฟิล์มหุ้มแพ็กขวดน้ำ พลาสติกแพ็กกล่องนม พลาสติกกันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงซิปล็อก ซองยา ถุงน้ำตาลทราย ถุงน้ำแข็ง ซองไปรษณีย์พลาสติก หรือแม้แต่ฟิล์มห่อสินค้า ถุงผักผลไม้ โดยทุก 1 กิโลกรัมของถุงจะมีมูลค่า 5 บาทที่จะมอบให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก

ชวนมาร่วมกันหมุนเวียนเปลี่ยนโลกให้สะอาดขึ้นและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนด้วยตัวเองที่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองอย่างสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม

พิกัดทิ้งขยะพลาสติกใกล้บ้าน | ไอคอนสยาม

หากใครอยู่ฝั่งธนบุรี คัดแยกขยะแล้วนำไปทิ้งได้เลยที่ ‘ไอคอนสยาม’ จะเจอกับเหล่าถังขยะของโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน และโครงการมือวิเศษยืนต้อนรับตามจุดต่างๆ โดยโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านจะมีอยู่ 2 จุดตรงบริเวณ ชั้น G โซนสุขสยาม และริเวอร์ พาร์ค ติดกับท่าเรือ 1

สำหรับโครงการมือวิเศษจะมีจุดตั้งถังวนถุงทั้งหมด 4 จุด ยืนเรียงรายที่บันไดทางลงโซนภาคใต้ สุขสยาม บันไดทางขึ้นลงโซนภาคเหนือ สุขสยาม ทางเชื่อมอาคารจอดรถชั้น 1 โซน B และทางเชื่อมอาคารจอดรถชั้น 3 โซน B

| ศูนย์การค้าสยามพารากอน

แวะมาแถวใจกลางกรุงเทพฯ จะพบอีกหนึ่งพิกัดที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายอย่างสยาม ที่สามารถนำขยะพลาสติกมาทิ้งไว้ที่จุดเปิดรับขยะศูนย์การค้าสยามพารากอน เดินมาชั้น G ฝั่ง South ของอาคารจะเจอกับโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน 1 จุดรอที่หน้าประตูเลยทีเดียว 

เดินถัดไปอีกสักหน่อยจะเจอกับเหล่าถังขยะของโครงการมือวิเศษ ที่มีจุดตั้งถังวนถุง 5 จุด ตามบริเวณทางเข้าประตู 1 ชั้น G ทางเข้าประตู 4 ชั้น G ทางเข้าประตู G South ทางเข้าประตู M North และทางเข้าประตู M South

| ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

เขยิบมาข้างๆ ในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์จะเจอกับเหล่าถังขยะต่างๆ อย่าลืมมาเยี่ยมเยือนและหยิบขยะพลาสติกมาให้ที่โครงการส่งพลาสติกกลับบ้านที่ชั้น G หน้า 7-11 Siam Car Park และลานพลาซ่าทางเชื่อม Siam Discovery กับ Siam Center

อีกตำแหน่งหนึ่งคือทางเข้าหน้าศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ตรงทางเข้าประตู 1 ชั้น G และ ทางเข้าประตู 5 ชั้น G จะเจอถังวนถุงของโครงการมือวิเศษยิ้มทักทายโดดเด่นมาแต่ไกล

| ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

พิกัดสุดท้ายเดินถัดไปไม่ไกลมาก ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่จะเจอกับจุดทิ้งขยะ ที่ลานพลาซ่าทางเชื่อม Siam Discovery กับ Siam Center 1 จุด นอกจากนี้ยังพบถังวนถุงของโครงการมือวิเศษที่ทางเข้าประตู 1 ชั้น G และทางเชื่อม One Siam ชั้น M อีกด้วย

เชื่อว่าการทำให้โลกของเราน่าอยู่ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนช่วยเหลือไปด้วยกัน โดยสามารถเริ่มต้นง่ายๆ จากสิ่งใกล้ตัวอย่างการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภท ซึ่งใครๆ ก็เริ่มต้นเปลี่ยนโลกได้ตั้งแต่วันนี้เพียงแค่หยิบขยะพลาสติกมาหย่อนในจุดทิ้งขยะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยามใกล้บ้านคุณ


Source :
Thailand Environment Institute | https://1th.me/nTTbt

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.