ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ - Forever in our heart - Urban Creature

ความโศกเศร้า…เมื่อได้เกิดขึ้นแล้วเพียงไม่นานก็ย่อมเลือนลางหายไปตามกาลเวลา หากแต่ความรู้สึกประทับใจและอยากเก็บไว้ในความทรงจำจะคงอยู่ ในใจไปตราบนานเท่านาน จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมต้องการบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพถ่ายในอีกมุมมองหนึ่งของเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้

เป็นมุมมองแห่งการระลึกถึง

เป็นมุมมองแห่งความประทับใจ

เป็นมุมมองแห่งความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านอยู่เสมอและตลอดไป…


แม่ค้าขายผลไม้ย่านวังบูรพาประดับดอกดาวเรืองไว้บนเสื้อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวไทยได้ปฏิบัติร่วมกันในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจนี้ อันแสดงถึงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อพระองค์ท่าน : ดอกดาวเรือง เป็นดอกไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ศิลปินวาดภาพฝีมือดีท่านนี้ได้หยิบ 1 ในพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดลงบนกระดาษในรูปแบบของศิลปะการวาดลายเส้น เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่เดินทางมาร่วมชมการซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีในบริเวณท้องสนามหลวง แสดงถึงความตั้งใจและความรักของศิลปินท่านนี้ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงแม้ภาพวาดจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี แต่ก็ทำให้ผมสัมผัสถึงความสง่างามในตัวพระองค์ท่านตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มองผลงานชิ้นนี้

 

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพกไว้ติดตัวมอเตอร์ไซค์รับจ้างท่านนี้ตลอดเวลา เพื่อความเป็นศิริมงคลและความอาลัยที่มีต่อพระองค์ท่าน จากดวงใจที่รักยิ่งดวงนี้

 

ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านได้จากประชาชนชาวไทยไปแล้ว แต่ความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านของชายผู้นี้ ก็สามารถสังเกตได้จากเครื่องประดับที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดับอยู่บนหน้าอกเสื้อของพนักงานรักษาความปลอดภัยท่านนี้

เป็นหน้าอกที่มีดวงใจ และเป็นดวงใจที่มอบให้พระองค์ท่านอย่างภักดีนิรันดร์

 

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเหล่านี้ได้ถูกนำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ที่มาร่วมแสดงความไว้อาลัยรอบๆพื้นที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ สามารถสังเกตได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงพระชนมพรรษาที่แตกต่างกันไปบนหน้าปกของหนังสือพิมพ์สำนักต่างๆ ทำให้ผมรู้สึกถึงความผูกพันที่เราชาวไทยมีต่อพระองค์ท่าน แม้ว่ากาลเวลาจะหมุนผ่านสักเท่าไหร่เราต่างก็มีช่วงเวลาที่ได้รู้จักพระองค์ท่านแตกต่างกัน แต่ถึงกระนั้นเองพระองค์ก็ยังคงสถิตย์อยู่ในห้วงความทรงจำของทุกๆ คนตราบนานเท่านาน

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.