BALL is Waiting for…ชุดภาพถ่ายแห่งการเฝ้ารอของ บอล-ต่อพงศ์ พี่คนโตแห่ง What The Duck

รอ…

เรากำลังรอบางสิ่ง ระหว่างรอเลยถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆ ที่พักของตัวเองในวันหยุด ช่วงล็อกดาวน์ด้วยคอนเซปต์ ‘Waiting for’ แต่ละรูปเลยเต็มไปด้วยความเงียบในบรรยากาศของการเฝ้ารออะไรบางอย่างให้ผ่านไป และรอความหวังใหม่ๆ ให้เข้ามาเติมเต็ม แต่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องรอไปอีกนานเท่าไหร่

ball torpong
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์
บอล ต่อพงศ์

Writer & Photographer