‘Floating Glass Museum’ ตระหนักปัญหาโลกร้อนผ่านงานศิลปะ - Urban Creature

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงที่สุดในประวัติการณ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของสภาพภูมิอากาศ และส่งผลกระทบในหลายภาคส่วนทุกทวีปทั่วโลก ทั้งอากาศที่ปั่นป่วนอย่างรุนแรง รวมไปถึงระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมในอนาคต

Luca Curci สถาปนิกชาวอิตาลี เห็นว่าปัญหานี้ไม่สามารถมองข้ามต่อไปได้ จึงร่วมกับ Giulia Tassi Design และทีมสถาปนิกและนักออกแบบระดับนานาชาติ ทำโปรเจกต์ออกแบบ ‘Floating Glass Museum’ หรือ ‘พิพิธภัณฑ์แก้วลอยน้ำ’ ด้วยการเปลี่ยนผืนน้ำเป็นผืนผ้าใบในการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ในพื้นที่กว่า 3,800 ตารางเมตร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของสภาพอากาศที่อาจจะย่ำแย่กว่าเดิม หากมนุษย์เรายังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

Floating Glass Museum
Floating Glass Museum
Floating Glass Museum

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมที่มั่งคั่งของเวนิส และงานฝีมือการทำแก้ว พวกเขาจึงนำทั้งสองสิ่งมาผสมผสานเข้ากับการออกแบบและการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นตัวแทนของความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศิลปะ ธรรมชาติ และประเพณีที่มาบรรจบกัน

Floating Glass Museum
Floating Glass Museum
Floating Glass Museum

โครงการนี้มีแผนการนำไปจัดแสดงในหลายๆ เมืองที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นดูไบ นิวยอร์ก ฮ่องกง สิงคโปร์ และปูซาน

Sources :
Designboom | tinyurl.com/4u8uz7rs
Luca Curci | tinyurl.com/4f8hxz8a

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.