ชวนส่งต่อนิทานให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนในเชียงราย - Urban Creature

หนังสือนิทาน ไม่ใช่แค่ช่วยให้เด็กหลายคนนอนหลับฝันดีได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆ เรียนรู้และมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ร้านหนังสือ Fathom Bookspace ร่วมมือกับโรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ พื้นที่สร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น เชิญชวนให้ทุกคนส่งหนังสือนิทานที่สร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบให้เด็กๆ กว่า 1,000 คนและอีก 300 ครอบครัว ในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ส่วนใหญ่ไม่มีหนังสือของตัวเองแม้แต่เล่มเดียว

Fathom Bookspace

โครงการนี้ต่อยอดมาจากการดำเนินโครงการในปี 2564 ที่พบว่า หนังสือนิทานเป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นบทบาทของผู้ปกครองให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ได้อย่างสมวัยผ่านการอ่าน รวมถึงใช้เวลาเล่นสนุกด้วยกันผ่านจินตนาการภายใต้ตัวอักษรและรูปภาพ

Fathom Bookspace

หากใครที่มีหนังสือนิทานหรือวรรณกรรมเยาวชนสภาพดีที่ไม่ได้อ่านซ้ำอีกครั้ง และไม่รู้ว่าจะจัดการกับหนังสือเหล่านั้นอย่างไร มาร่วมกันส่งต่อให้เป็นหนังสือเล่มแรกของเด็กๆ อีกหลายคนได้ที่ โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ 120 ม.12 บ้านสันโค้ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

Fathom Bookspace

หรือหากใครไม่มีหนังสือนิทานที่จะส่งต่อ แต่อยากสร้างเสริมการอ่านให้อนาคตของชาติ สนับสนุนเงินซื้อหนังสือให้เด็กๆ ได้ผ่านช่องทาง tinyurl.com/mr3putsn จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ หลังจากนั้นทางร้าน Fathom จะนำเงินเหล่านี้ไปเลือกซื้อหนังสือและส่งต่อไปยังโรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เพื่อส่งต่อให้กับเด็กๆ ต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Fathom bookspace

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.