ติด Covid-19 รัฐจ่ายอะไรให้บ้าง - Urban Creature

แม้จะมีข่าวโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเพิ่มอยู่เป็นระยะ แต่ถ้าว่ากันตามกฎหมายแล้วผู้ป่วยโควิด-19 จะได้รับการรักษา ‘ฟรี’ เนื่องจากเป็นโรคติดต่ออันตราย และถือว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการรักษาทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่จะส่งบิลไปเรียกเก็บกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แล้วรัฐออกอะไรให้เราบ้าง แต่ละกระบวนการมีราคาเท่าไหร่ สิทธิ์ของเรามีแค่ไหน ดูกันได้ที่นี่


ค่าตรวจ 2,300 บาท 


ราคาแรกที่รัฐต้องจ่ายเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อมีหลายวิธีด้วยกัน แต่ถ้าเป็นการคัดกรองเฉพาะบุคคลไม่ได้ตรวจหาเป็นกลุ่มจะนิยมด้วยกัน 2 วิธีคือ RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำเพราะมีความแม่นยำสูงตรวจได้ทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตายและทราบผลได้ใน 24 ชั่วโมง และอีกวิธีคือ Rapid Antigen Test ที่ใช้งานง่ายกว่าและทราบผลได้ในเวลาไม่เกิน 30 นาที ข้อเสียคือไม่สามารถตรวจหาเชื้อโรคที่ปริมาณน้อยได้ ทำให้ไม่แม่นยำเท่า RT-PCR ซึ่งแต่เดิมตรวจฟรีเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง แต่ปัจจุบันมีการเปิดจุดตรวจฟรีเพิ่มขึ้นในพื้นที่เสี่ยงโดยใช้วิธี Walk-in หรือรับบัตรคิวล่วงหน้า

  •  RT-PCR 2,300 บาท 
  • Rapid Antigen Test 1,200 บาท เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน (*หากตรวจร่วมกับ RT-PCR ไม่เกิน 500 บาท) 

รายละเอียดเพิ่มเติม : shorturl.at/envIJ


ค่ารักษา 81,690 บาท


รักษาฟรีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บอกว่ารัฐมีนโยบายดูแลคนไทยทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แจงค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19 สำหรับผู้มีอาการรุนแรงไว้ดังนี้ 

  • ค่าห้องควบคุม 2,500 บาท/วัน
  • ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 1,500 บาท/วัน
  • ค่ายาต้านไวรัส 7,200 บาท
  • ค่าอุปกรณ์ชุด PPE 740 บาท/ชุด
  • ค่าอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 22,200 บาท (สิทธิ์ประกันสังคม และบัญชีกลางไม่ระบุ) 
  • ค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย 500 บาท
  • ค่าทำความสะอาดยานพาหนะ 3,700 บาท

ประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อและรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอาการรุนแรงเป็นเวลา 19 วัน = 81,690 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.thairath.co.th/news/society/2089070


ค่ารักษาแบบ Home Isolation 1,000 บาท/วัน


สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีอาการหนักมากสามารถรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเหมือนกับการรับการรักษาที่สถานพยาบาลโดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

–        ค่ารักษาพยาบาลวันละ 1,000 บาท
–        ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เกิน 1,100 บาท
–        ค่าพาหนะส่งต่อไปโรงพยาบาล 1,100 บาท (ค่าทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 3,700 บาทต่อครั้ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.pptvhd36.com//news/สุขภาพ/151498


ค่าทำศพ 2,500 บาท


สปสช. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การจ่ายชดเชยสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในวงเงินเหมาจ่าย 2,500 บาทต่อศพ ซึ่งในที่นี้รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวและถุงเก็บศพด้วย 

ส่วนในภาคส่วนอื่น อนุสนธิ มติมหาเถรสมาคม ระบุว่า กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 และไม่มีค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพให้วัดช่วยดำเนินการแล้วเบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ส่วนในต่างจังหวัดให้แจ้งความประสงค์เบิกจ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.dailynews.co.th/news/72047/

Graphic Designer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.