‘แล เล่น รักษ์ เล’ พื้นที่สาธารณะริมชายหาดที่ป่าตอง - Urban Creature

พาไปชมพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบที่ป่าตอง โดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) และเทศบาลเมืองป่าตอง 

CityLab Patong
CityLab Patong

โปรเจกต์นี้เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ในลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็นพื้นที่ทดลอง CityLab Patong ‘แล เล่น รักษ์ เล’ พื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิด ‘CityLab’ ด้วยการทดลองปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำได้ง่าย รวดเร็ว และใช้ทุนต่ำ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองในระยะยาว

ทีม Healthy Space Forum อธิบายถึงโครงการ CityLab Patong ‘แล เล่น รักษ์ เล’ ว่าเป็นหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่เล่น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัว ซึ่งตัวพื้นที่นี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1) ‘แล’ ที่หมายถึงการมองดูในภาษาใต้ เป็นนิทรรศการจัดแสดงที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านพื้นที่สาธารณะ กิจกรรม และการมีส่วนร่วมต่อชุมชน

2) ‘เล่น’ เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ และขยับร่างกายผ่านเฟอร์นิเจอร์กับเครื่องเล่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นสนามเด็กเล่นในภายหลัง

3) ‘รักษ์ เล’ การออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่จะแทรกไปกับกิจกรรมอย่างการจัดการขยะ รวมถึงมีการประดับของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ภายในพื้นที่

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา’ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง เสริมว่า พื้นที่สุขภาวะต้นแบบป่าตอง จะเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการจัดให้มีพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย โดยการบูรณาการ 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ สนับสนุนการท่องเที่ยว และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผ่านการทดลองใช้ตามหลักการ City Lab เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้งานก่อนนำผลตอบรับมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสู่การสร้างจริงต่อไปในอนาคต

ถ้าใครมีโอกาสแวะไปป่าตอง ก็อย่าลืมไปเล่นสนุกหรือพักผ่อนรับลมกันได้ที่ CityLab Patong ‘แล เล่น รักษ์ เล’

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.