City Lab โปรเจกต์ทดลอง ‘เมือง’ เพื่อหาคำตอบว่า ‘พื้นที่สาธารณะแบบไหนตรงใจชาวกรุงเทพฯ’

เราจะมาพูดคุยกับ City Lab ถึงที่มาและการดีไซน์ของโปรเจกต์ ซึ่งทดลองสร้างพื้นที่นั่งเล่นของเมือง เพื่อหาแนวทางพัฒนาย่านให้น่าอยู่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.