ชีวิตวิถีใหม่ ซองโด เมืองอัจฉริยะ - Urban Creature

ในช่วงหลายปีมานี้ คำว่า ‘Smart City’ หรือชื่อไทยว่า ‘เมืองอัจฉริยะ’ มีมาให้เห็นและได้ยินอยู่บ่อยครั้ง จริงๆ แล้วความหมายของ Smart City นั้นหมายถึงเมืองที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ทำให้แนวคิดนี้ถูกนำไปพัฒนาในหลายประเทศ รวมถึงเกาหลีใต้เช่นกัน

01 | Focusing on Songdo : เมืองต้นแบบของเกาหลีใต้

รู้หรือไม่ ‘เกาหลีใต้’ ถือเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก ดังนั้น เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานถ่านหิน ดินแดนกิมจิจึงต้องพลิกบทบาทตัวเองครั้งใหญ่ เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมืองยั่งยืนอย่างแท้จริง เช่น ‘Green New Deal’ แผนการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ที่ใช้งบประมาณกว่า 94,600 ล้านดอลลาร์ฯ ไปลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว โดยเฉพาะยานพาหนะไฟฟ้าและรถยนต์ไฮโดรเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนฯ ให้เท่ากับศูนย์ภายในปี 2050

แต่ถ้าย้อนไปช่วงปี 2005 เกาหลีใต้ลงทุนสร้าง ‘ซองโด’ (Songdo) เมืองใหม่ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เป็นเขตธุรกิจสากล (International Business District : IBD) หรือศูนย์กลางการค้าเสรีและธุรกิจระหว่างประเทศ บนเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ ที่เกิดจากการถมทะเล โดยภายในเมืองจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆ ตั้งแต่ พื้นที่เชิงพาณิชย์ 3.7 ล้าน ตร.ม. ที่อยู่อาศัย 3.25 ล้าน ตร.ม. พื้นที่ค้าปลีก 9.29 แสน ตร.ม. ธุรกิจการบริการ 4.64 แสน ตร.ม. รวมไปถึงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวกว่า 9.29 แสน ตร.ม.

นอกจากนี้ซองโดยังสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งตึกสูงที่สุดของเกาหลี ศูนย์การประชุม พิพิธภัณฑ์สัตว์สุดทันสมัย ไปจนถึงสนามกอล์ฟที่ออกแบบโดยแจ็ค นิคลอส สุดยอดนักกอล์ฟระดับโลก

02 | Focusing on Low Carbon : การเติบโตสีเขียว

ซองโด ถือเป็นเมืองหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆ ดูได้จากการจัดสรรปันส่วนที่ดินกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแบบเน้นๆ เริ่มจากสร้าง ‘Songdo Central Park’ สวนสาธารณะขนาด 255 ไร่ ที่ถูกถักทอให้เป็นศูนย์กลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเมือง ไปจนถึงการออกแบบเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน ด้วยการลดพื้นที่ของถนน และสร้างรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น เช่น รถเมล์ รถไฟใต้ดิน ทางจักรยาน ไปจนถึงเรือโดยสาร เพื่อให้ทุกคนเดินทางไปไหนมาไหนได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นตึกในซองโดกว่า 8 แห่งยังได้รับการรับรองจาก LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) หรือมาตรฐานการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียว ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ ‘ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’

ไปกว่านั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภายในเมือง ยังถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน เช่น

– ระบบจัดเก็บขยะ : ทุกหลังคาเรือนจะมีระบบทิ้งขยะและของเสียลงใต้ดินผ่านท่อขนาดใหญ่ ส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล เพื่อคัดแยกต่อไป
– ระบบการจัดการน้ำ : น้ำที่ทุกคนใช้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น ก่อนจะนำกลับมาใช้ซ้ำหรือระบายลงสู่แหล่งน้ำ
– ระบบพลังงาน : เน้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ำมัน

03 | Focusing on High-tech Utopia : เติบโตอย่างชาญฉลาด

ความเจ๋งของซองโดอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาไว้ในชีวิตประจำวันของประชาชน ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่เรียกว่า ‘U-City’ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

– Public Service : เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการกับระบบสาธารณูปโภค เช่น การจัดการจราจร การตรวจสอบความปลอดภัย แจ้งเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
– Private Service : หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ส่วนบุคคล เช่น การซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การเรียนออนไลน์ การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน 

แม้ซองโดจะเป็นเมืองที่มีสาธารณูปโภคครบครันมากแค่ไหน แต่ก็ยังไม่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่อาศัยได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงโซล ซึ่งนี่ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่เมืองยั่งยืนแห่งนี้ต้องก้าวผ่านไปให้ได้

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ซองโดจึงลงทุนสร้างศูนย์การศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพชั้นนำ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนอยากย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองแล้วประมาณ 90,000 คน และคาดว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


Sources :
BD | https://bit.ly/3kvWGvk
Bloomberg | https://bloom.bg/3uGskuV
KPF | https://bit.ly/2NRAnUW
loppao | https://bit.ly/3q4sglh
Songdo IBD | http://songdo.com
The Atlantic | https://bit.ly/3bLTnw5

Writer

Graphic Designer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.