ยกเลิกการใช้ สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน - Urban Creature

แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ในที่สุดเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงจนได้ เมื่อเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของกรมการปกครอง ที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องคอยถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไม่ต้องเซ็นรับรองพร้อมลงวันที่ หรือแจ้งจุดประสงค์ในการใช้งานอีกต่อไปแล้ว 

หลังจากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนถึงการไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยของหน่วยงานรัฐอยู่หลายครั้ง มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อปี 2561 และมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวในปี 2563 ก่อนจะมาประกาศอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 

เนื้อหาในราชกิจจาฯ ยังระบุว่าต้องการให้มาตรการนี้เป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระให้แก่ประชาชน โดยในประกาศมีเนื้อหาสำคัญอยู่ 3 เรื่องคือ 

  1. ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
  2. กรณีจำเป็นต้องใช้งานให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาขึ้นเอง และห้ามเก็บค่าใช้จ่าย
  3. หากเป็นการมอบอำนาจ ก็ยังต้องเซ็นสำเนาถูกต้องบนสำเนาบัตรประจำตัวเพื่อฝากไปยังผู้รับมอบอำนาจเหมือนเดิม

สามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ : https://shorturl.asia/3rFRy

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.