Better Living Room EP.1 | งานที่ใช่ให้กายใจได้สดชื่น

Better Living Room EP.1 | งานที่ใช่ให้กายใจได้สดชื่น

Better Living Room ห้องว่างให้เล่าเปิดห้องเรียนในซีรีส์ ‘ความรู้รอดตัว’ โดยตอนที่หนึ่ง : ‘งานที่ใช่ให้กายใจได้สดชื่น’ นี้ นำเสนอความรู้ผ่านบทสนทนาของ โอ-ศรันย์ เย็นปัญญา นักออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กับ ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ร่วมคลาส เพื่อร่วมกันตกผลึกเป็นแนวทางการเลือกงานที่ใช่ของชีวิต เพื่อให้ค้นพบความสุขในการทำงานของตัวเอง

Writer