ร่วมลงชื่อขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหา 112 ชั่วคราว - Urban Creature

26 พฤษภาคม 2565 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว ตะวัน-ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังวัย 20 ปี ผู้ต้องหาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน พร้อมเงื่อนไข 5 ข้อ หลังจากที่ตะวันอดอาหารประท้วงความยุติธรรมมานานถึง 37 วัน จนร่างกายอยู่ในสภาพย่ำแย่

ทั้งนี้ ตะวันควรได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่ 37 วันที่แล้ว โดยปราศจากการวางเงื่อนไขที่ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการเดินทาง เนื่องจากรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่า การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลย ให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลบหนี ผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งเป็นหลักแม่บทในเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาในทุกคดี

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เปิดเผยสถิติที่ชี้ให้เห็นว่า สำหรับคดีอื่นๆ ประเทศไทยใช้หลักการตามรัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่ โดยมอบสิทธิ์ในการประกันตัวให้ผู้ต้องหาถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของคดีทั้งหมด รวมถึงการให้ประกันตัวในคดีข่มขืนของ ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ก็เกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ใช้หลักการนี้เช่นกัน

แต่สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับ ม.112 กลับไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว และปัจจุบันยังมีผู้ต้องหาทางการเมืองอีก 10 คนที่ยังอยู่ในเรือนจำและยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพราะเหตุนี้จึงทำให้หลายคนตั้งคำถามกลับไปยังต้นทางแห่งความยุติธรรมอย่างองค์กรศาลหรือผู้พิพากษา ที่ควรรักษาความยุติธรรมและเป็นที่พึ่งให้ประชาชน

การที่ประชาชนถูกตั้งข้อหาว่ากระทำผิด เพียงเพราะตั้งคำถามต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่ได้ฆ่าใครตาย แต่กลับไม่ได้รับการประกันตัว จึงเป็นที่มาของแคมเปญ ‘ขอศาลยืนหยัดข้างประชาชน พิจารณาคดีการเมืองตามหลักรัฐธรรมนูญ’ โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้

1) ขอให้ศาลยืนหยัดนำพาเหล่าผู้พิพากษาในการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้เห็นเป็นประจักษ์อย่างกล้าหาญ เคียงข้างประชาชน

2) ขอให้ศาลปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย การกระทำของท่านจะได้รับการเป็นประวัติศาสตร์ของประชาชน และเป็นประวัติศาสตร์ของสถาบันตุลาการต่อไป

หากใครเห็นด้วยว่าศาลยังไม่ได้คุ้มครองประชาชนตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ศาลยืนหยัดข้างประชาชน และพิจารณาคดีการเมืองตามหลักรัฐธรรมนูญได้ที่นี่ t.ly/DIzT

Sources :
change.org | t.ly/DIzT
Facebook : Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม | t.ly/msjL
Prachatai | t.ly/IHbR
Union for Civil Liberty | t.ly/IbbE

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.