กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามโฆษณาเหล้า - Urban Creature

กรมควบคุมโรคแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ เพื่อให้การโฆษณาแอลกอฮอล์ถูกเปลี่ยนเป็นเชิงสร้างสรรค์สังคม และสนับสนุนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการและร้านค้ารายย่อย ไม่ว่าจะผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใด กำลังเผชิญและถกเถียงกันในตอนนี้คือ หากร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้ ‘ผ่าน’ มติ อาจถึงคราวอวสานเสรีภาพในวงการนักดื่ม เช่น

1. มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

2. มาตรา 34(4) เจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่สามารถยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

3. มาตรา 43 ฝ่าฝืนถูกโทษจำคุกจาก 1 ปี เป็น 2 ปี หรือโทษปรับ จากสูงสุด 5 แสนบาท เพิ่มเป็น 1 ล้านบาท เพิ่มโทษปรับรายวันเป็นวันละ 5 หมื่นบาท จากเดิมที่วันละ 1 หมื่นบาท 

4. และหาก ‘ผู้บริโภค’ ถ่ายรูปติดขวดเหล้า โดนปรับ 5 แสนบาท

ยังมีอีกหลายข้อใน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ ที่ทำให้คนทำงานแวดวงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งผับ บาร์ คนขาย คนดื่ม พนักงาน หรือนักร้องในร้าน อาจถูกปิดกั้นเสรีภาพตั้งแต่หยิบขวดเหล้าออกมา และสิทธิในการหารายได้อย่างสุจริตจะถูกทำให้ผิดกฎหมาย 

ลงชื่อค้าน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้ ได้ที่ https://bit.ly/3hfyrl2 


Sources : 
https://www.bkdps.com/urgent 
https://www.prachachat.net/marketing/news-704533

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.