‘Abrahamic Family House’ รวม 3 ศาสนสถานไว้ด้วยกัน - Urban Creature

The Abrahamic Family House

ใครจะคิดว่าในโลกนี้จะมีสถานที่ที่นำศาสนสถานของ 3 ศาสนาอย่างคริสต์ ยูดาห์ และอิสลาม มาอยู่รวมในพื้นที่เดียวกันที่มีขนาด 6,500 ตารางเมตรได้

‘Abrahamic Family House’ คือชื่อเรียกของสถานที่แห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ในย่านศิลปวัฒนธรรมบนเกาะซาดิยาต เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้เปิดตัวให้สาวกทั้ง 3 ศาสนาได้เข้าใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากมีการลงนามในเอกสารว่าด้วยภราดรภาพของมนุษย์โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และแกรนด์อิหม่าม อาเหม็ด อัล-ตอเยบ ให้สร้างขึ้นในปี 2019

The Abrahamic Family House

การออกแบบครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากของสตูดิโอออกแบบ ‘Adjaye Associates’ เพราะต้องออกแบบให้ทั้ง 3 ศาสนสถานมีขนาดที่เท่ากัน เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าไม่มีอาคารใดในสามหลังที่โดดเด่นไปกว่ากัน และในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ตัวอาคารเป็นพื้นที่ที่สาวกทั้ง 3 ศาสนาอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ขัดกับหลักคิดและแนวทางออกแบบศาสนสถานอื่นๆ

Abrahamic Family House เป็นเสมือนศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้และการสนทนาระหว่างศาสนา ที่พร้อมเปิดรับคนทั่วไปที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดให้เข้ามาเยี่ยมชม ทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาได้จริง โดยพื้นที่ภายใน Abrahamic Family House แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1) Imam Al-Tayeb Mosque : มัสยิดของศาสนาอิสลามที่ถูกออกแบบให้หันหน้าไปทางกรุงเมกกะ โดยมีซุ้มโค้งยาว 7 ซุ้มในแต่ละด้าน เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของเลข 7 ในศาสนาอิสลาม และมีแผงตาข่ายลวดลายสวยงามที่เคลื่อนย้ายได้กว่า 470 แผ่น สำหรับเป็นตัวแทนของ Mashrabiya หรือลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในโลกอิสลาม

The Abrahamic Family House

2) His Holiness Francis Church : โบสถ์คริสต์ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อแสดงสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ มีเสาเรียงเป็นแนวยาวตลอดทางทิศตะวันออกและตะวันตก เพื่อให้แสงสว่างส่องเข้ามายังวิหารในยามเช้าและบังแสงแดดร้อนในช่วงกลางวัน ทั้งยังมีจุดสำคัญคือการออกแบบให้ไม้กางเขนที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูมีลักษณะที่เรียบง่าย เป็นการเน้นย้ำว่าคริสตจักรแห่งนี้เปิดกว้างให้ทุกคนและทุกนิกายใช้พื้นที่ได้เสมอ

The Abrahamic Family House

3) Moses Ben Maimon Synagogue : โบสถ์ยิวของศาสนายูดาห์ที่หันหน้าไปยังกรุงเยรูซาเลม สร้างด้วยเสารูปตัววีที่ได้แรงบันดาลใจจากต้นปาล์มในเทศกาล Sukkot ของชาวยิวที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทาง 40 ปีของชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร โดยเสาแต่ละด้านของอาคารถูกออกแบบมาให้มี 7 ยอดที่แตะพื้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์ และ 8 ยอดที่แตะเพดาน ซึ่งหมายถึงพระเจ้าในสวรรค์

The Abrahamic Family House

4) Not Affiliated with Any Specific Religion : พื้นที่ตรงกลางระหว่างทั้ง 3 ศาสนสถาน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจง ทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางที่ไม่ว่าใคร นับถือศาสนาใด ก็อยู่ร่วมกันได้ ฟังก์ชันคือใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่พิธีทางศาสนาขนาดใหญ่ทั่วไป จนถึงการประชุมสุดยอดระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

The Abrahamic Family House
The Abrahamic Family House

ตัวแทนจาก Adjaye Associates ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันเปิดตัวว่า พวกเขาต้องการให้ Abrahamic Family House ทำหน้าที่เหมือนตัวกลางที่เชื่อมระหว่างผู้คนจากทุกศาสนาเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


Sources :
Designboom | t.ly/W4r
Higher Committee of Human Fraternity | t.ly/1zz4

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.