3D OCEAN FARMING ฟาร์มกลางทะเล - Urban Creature

องค์การสหประชาชาติคาดว่าเราจะต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2050 เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น ปัญหาคือพื้นที่การเกษตรที่มีคุณภาพของโลกถูกใช้ไปหมดแล้ว และในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ยิ่งทำให้การเพาะปลูกเป็นเรื่องยากและมีผลผลิตน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งการทำฟาร์มรูปแบบใหม่ในมหาสมุทรคือความหวังที่จะแก้โจทย์เรื่องวิกฤตอาหารโลก และสามารถทำความสะอาดท้องทะเลไปพร้อมกัน

แม้ว่าอาหารส่วนใหญ่ที่เรารับประทานถูกผลิตขึ้นบนแผ่นดิน แต่ท้องทะเลก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือพืชบางประเภท ทำให้เป้าหมายของ GreenWave ที่ไม่ใช่คลื่นวิทยุแต่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในอเมริกาเหนือ สนับสนุนเกษตรกรและชาวประมงในการจัดตั้งฟาร์มในทะเลในรูปแบบ 3 มิติ ที่จะใช้เชือกและตะกร้าในการปลูกอาหารทะเลประเภทต่างๆ ในเสาใต้ผิวน้ำ

ในแต่ละเสาจะแบ่งเป็นพื้นที่หลายชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะปลูกพืชที่มีชนิดแตกต่างกันแต่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้บนพื้นที่แนวตั้ง และด้วยลักษณะพื้นที่แบบนี้จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นพืชทะเลได้มากถึง 30 ตัน และหอย 250,000 ตัวต่อปี โดยใช้พื้นที่แค่ 1 เอเคอร์

ฟาร์มเหล่านี้ช่วยฟื้นฟูท้องทะเลด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ปลูก และมีส่วนช่วยในการดูดซับมลพิษจากน้ำ ที่สำคัญคือท้องทะเลเป็นสถานที่แห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ จึงไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ย ไม่ต้องใส่ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าปฏิชีวนะ หรือไม่จำเป็นต้องมีระบบน้ำชั้นยอด เพียงแค่หาที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำฟาร์ม แล้วเก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาเท่านั้น

ความหลากหลายทางชีวภาพในฟาร์มนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม อย่างแรกคือผลผลิตทั้งหมดจะไม่ล้มหายตายจากไปพร้อมกันด้วยโรคชนิดเดียว และฟาร์ม 3 มิติ ซึ่งเต็มไปด้วยพืชหลากชนิดยังสามารถดึงดูดสัตว์ทะเลให้เข้ามาในพื้นที่ได้มากขึ้นกว่า 150 สายพันธุ์อีกด้วย

สาหร่ายทะเลและสัตว์บางชนิดยังทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชาติ หอยนางรมสามารถกรองน้ำได้มากถึง 225 ลิตรในแต่ละวัน ทำให้ฟาร์มแบบนี้สามารถลดทั้งปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และมลพิษต่างๆ ลงได้ สำหรับสาหร่ายไม่เพียงแต่ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนที่มากกว่าพืชบนบกและการนำมาประกอบอาหารแล้ว ยังนำไปเป็นปุ๋ย ผลิตพลาสติก และนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีกด้วย

ตอนนี้ฟาร์ม 3 มิติ 15 แห่งที่กำลังพัฒนาในทวีปอเมริกาเหนือ และ GreenWave บอกว่ามีลูกค้าราว 7,000 คน จากกว่า 100 ประเทศ ที่ให้ความสนใจฟาร์มดังกล่าว 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.