‘ฝรั่งเศสเมือง 15 นาที’ เดินได้ ปั่นดี - Urban Creature

เคยคิดกันไหมว่า 15 นาที เราสามารถทำอะไรได้บ้าง ?
ที่ไม่ใช่แต่ติดแหง็กอยู่บนท้องถนน 

การเดินทางของเราแต่ละครั้งในเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร แค่จะขยับไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนแล้ววางแผนอีก เล่นเอาร่างแทบพัง เพราะกว่าจะถึงออฟฟิศก็เหมือนกับไปออกรบมาเสียอย่างนั้น เราเลยไปพาส่องนโยบายของประเทศฝรั่งเศส ที่จะเปลี่ยนมหานครอันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความเครียด และความกดดัน ให้กลายเป็น ‘เมืองสิบห้านาที’ (15 Minute City)

| ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้คน

‘Anne Hidalgo’ คือนายกเทศมนตรีหญิงแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมาพร้อมความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะเปลี่ยนมหานครปารีสอันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความเครียด และกดดัน ให้กลายเป็น ‘เมืองสิบห้านาที’ (15 Minute City)

“ปารีสเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีอิสระมีชีวิตชีวา 
เราสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่โดยไม่ลืมอดีตได้”

นั่นคือเมืองที่ทุกอย่างในชีวิตประจำวันสามารถเข้าถึงได้ในระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที เพื่อให้เมืองปารีสมีอากาศที่สะอาด และมีประสิทธิภาพตอบโจทย์กับการอยู่อาศัย ที่ส่งเสริมให้ชาวปารีสมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสนับสนุนชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการสร้างเมืองให้น่าอยู่ น่าเดิน น่าปั่น ร้านรวงต่างๆ ของคนในชุมชนก็อยู่ในระยะเพียงแค่เดินหรือปั่นจักรยานออกไปหา

ภาพผังเมืองก่อนการจัดการพื้นที่แคมเปญ ‘เมือง 15 นาที’

| ปรับพื้นที่ เปลี่ยนชีวิตให้ง่ายขึ้น

โดยวิธีการส่วนใหญ่ที่ ‘Anne Hidalgo’ เลือกทำ คือการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปจนถึงรูปแบบผังเมืองใน 5 รูปแบบที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. เพิ่มพื้นที่สาธารณะสำหรับชุมชน
  2. ต้องมีพื้นที่ใช้สอยเพื่อให้ผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกันได้
  3. พื้นที่กว้างสำหรับเด็กๆ 
  4. ปลูกผักสวนครัว หรือพืชที่ขึ้นง่าย
  5. แหล่งพลังงานหมุนเวียน
ภาพหลังจากการแบ่งพื้นที่ ‘เมือง 15 นาที’ ออกเป็น 5 รูปแบบ

รวมถึงวิธีการง่ายๆ เช่น การจำกัดพื้นที่สำหรับรถยนต์ เพื่อให้เมืองกลายเป็นพื้นที่ของจักรยานและการเดิน ด้วยการลดหรือปิดเส้นทางสัญจรสำหรับรถยนต์ภายในเขตเมือง โดยเฉพาะในเขตโรงเรียน เพื่อจัดการถนนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนยามเข้าเรียนและเลิกเรียน ไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่ขายสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยในระยะทางที่สามารถเดินหรือปั่นจักรยานไปถึงได้ใน 15 นาที ทั้งยังมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนตึกที่ไม่ได้ใช้งาน ให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยในเขตเมืองอีกด้วย

| ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองที่ดี

นอกจากนโยบายของรัฐแล้ว นายกเทศมนตรี ‘Anne Hidalgo’ ได้กล่าวว่า ประชาชนอย่างเราๆ ยังสามารถมีส่วนร่วมสร้างเมืองได้ด้วย ‘งบประมาณแบบมีส่วนร่วม’ ที่ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเสนอแนวคิดและลงคะแนนให้กับงบประมาณการลงทุนของเมืองที่จะใช้จ่าย 5% ของทุกปี เพื่อเปลี่ยนเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบอย่างปารีส พร้อมกระจายความเจริญ และสิ่งอำนวยความสะดวกออกไปถึงประชาชนไปยังเขตต่างๆ เพื่อให้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งทางด้านกีฬา ศูนย์สุขภาพ โรงเรียน และสถานที่ทำงาน หรือแม้แต่ร้านขายของชำ สวนสาธารณะ และคาเฟ่ เพียงแค่เดินหรือปั่นจักรยานก็ไปถึงได้ภายใน 15 นาที ทำให้ลดเวลาที่เราใช้เดินทางออกไปในแต่ละวันน้อยลง แถมสุขภาพกาย สุขภาพใจของเราก็ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.