คิดภาษีผ่าน Data Visualization จาก How to Tax? - Urban Creature

ปลายปีเป็นสัญญาณว่าการเสียภาษีรอบใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว สำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องภาษี ปลายปีคือช่วงเวลาที่ต้องรีบหาทางลดหย่อนกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะ ‘อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา’ ที่ต้องคำนวณใหม่กันทุกปี เพราะแต่ละคนมีรายได้เพิ่มลดกันทุกปี บางคนมีรายได้หลายทางแล้วไม่รู้ต้องกรอกช่องไหน เป็นทั้งฟรีแลนซ์และพนักงานประจำไม่รู้จะเสียภาษีอย่างไรดี หรือจะต้องเสียภาษีเท่าไร เราอยากชวนมาทำความเข้าใจภาษีแบบเห็นภาพ ผ่าน Data Visualization จาก How to Tax? บนเว็บไซต์ https://taepras.github.io/howtotax/

เว็บไซต์อธิบายวิธีคิดภาษีอย่างง่ายที่ทำให้เราเห็นภาพมากกว่าตารางบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเป็นเหมือนผู้ช่วยที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้น เพราะมีทั้งกราฟ ภาพประกอบ คำอธิบาย วิธีคำนวณ และผู้ช่วยคำนวณที่เราสามารถปรับลดรายได้ของตัวเองได้ตามจริง เพื่อให้คำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลที่เว็บไซต์สรุปให้ไปวางแผนภาษีต่อได้หากต้องการลดหย่อนให้ทันภายในปีนี้และปีต่อๆ ไป 

Source : https://taepras.github.io/howtotax/

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.