WHAT'S UP

ย้อนดูประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยใน Progenitor Exhibition ดูงานชิ้นเอกจากคลังนักสะสมที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อน!


คงไม่มีประโยคไหนอธิบายคุณค่าของงานศิลปะได้ดีไปกว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” สุภาษิตละตินที่อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ใช้สอนลูกศิษย์อยู่เสมอ เพื่อที่จะบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นแสนสั้น แต่การศึกษาหาความรู้ไม่มีวันจบสิ้น

Progenitor Exhibition คือนิทรรศการที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย ให้นำผลงานศิลปะชิ้นเอกที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน มาให้ทุกคนศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยในไทย ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ปี 2466 ที่ อ.ศิลป์ เข้ามาทำงานในไทยจนถึงปัจจุบัน ร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าผ่านผลงานทุกชิ้นที่นำมาจัดแสดง

เพราะฉะนั้น งานนี้คงไม่ได้มาโชว์งานศิลปะสวยๆ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำให้ผู้ที่มาชมงานได้ซึมซับกับศิลปะที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย ก็ยังคงมีคุณค่า ตราตรึงอยู่ไม่เคยจางหาย

Progenitor Exhibition จัดขึ้นวันที่ 7 มีนาคม 2564 – 28 มีนาคม 2564 ที่ 333Anywhere Art Gallery โดยมีค่าเข้าชมคนละ 100 บาท


Source | https://bit.ly/3ccXv8M 

Contributor

Urban Creature

กองบรรณาธิการ Urban Creature