Urban Quote : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี - Urban Creature

ไม่มีใครอยากเกิดเป็นคนไม่ดี แต่ที่เขาไม่ดี เพราะไม่มีโอกาสและทางเลือก

– สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) –

คำพูดนี้เป็นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่เรารู้จักกันดีในนามสมเด็จย่าหากย้อนกลับไปดูพื้นทีดอยตุง จังหวัดเชียงราย สมัยก่อนนั้นค่อนข้างลำบากมาก ลำบากในที่นี้ คือลำบากทั้งเรื่องป่าที่มีความแห้งแล้ง เป็นภูเขาหัวโล้น ถูกทำลายให้เสื่อมโทรม และลำบากทั้งเรื่องปากท้อง เพราะชาวบ้านยากจน แม้จะปลูกฝิ่นขายหรือจะปลูกข้าวกิน ก็ไม่เพียงพอ ทำให้ขาดโอกาสในการดำรงชีวิตก็ว่าได้ ท่านจึงอยากนำผืนป่ากลับคืนมา พัฒนาชีวิต และสังคมความเป็นอยู่ของชาวบ้านไปพร้อมๆ กัน

ฉันจะปลูกป่าที่ดอยตุง

ภายในระยะเวลาร่วม 30 ปี เมื่อสมเด็จย่าริเริ่ม ‘โครงการพัฒนาดอยตุง’ ขึ้นมา จากป่าที่แห้งแล้ง กลับกลายเป็นพื้นที่สีเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งชีวิตชาวบ้านที่เคยขาดรายได้หรือขาดช่องทางทำมาหากิน ก็กลับมามีรายได้พร้อมๆ กับมีความรู้ และความชำนาญเพิ่มขึ้นหลายเท่า

ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้ด้วยรูปแบบการจัดการปลูกป่า ปลูกคนเอาคนขึ้นมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาก่อน โดยให้เขาอยู่ให้ได้ รักษาความเจ็บป่วย ให้พ้นจากความไม่รู้ แก้ปัญหาความยากจน ให้สัญชาติ เมื่อคนเข้มแข็งแล้ว ตามมาด้วยการปลูกป่า ใช้การจ้างงานให้ชาวบ้านมาปลูกป่า เช่นป่าเศรษฐกิจอย่างกาแฟและแมคคาเดเมีย ทำให้ต้นไม้ก็มีที่อยู่ ชาวบ้านก็มีรายได้ควบคู่กันไป ทุกวันนี้บางบ้านก็ปลูกกาแฟส่งงออกเอง

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานฝีมืออีกด้วย ซึ่งเปิดเป็นโรงงานทอผ้า งานผลิตกระดาษสา งานเซรามิก งานยิงพรม และโรงกาแฟ  ซึ่งสมเด็จย่าทรงรับสั่งไว้ว่าอย่าให้คนซื้อของเราเพราะสงสาร แต่ต้องทำให้ได้มาตรฐานและไม่ขาดทุนโดยส่วนใหญ่คนที่เข้าไปทำงานจะเป็นลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ไม่ต้องออกจากพื้นที่ไปหางานทำในเมือง

แม้วันนี้สมเด็จย่าจะไม่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ท่านทรงสร้างไว้ ล้วนมีประโยชน์กับชาวบ้านที่ถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อรุ่น จนทุกวันนี้ผืนป่าที่ถูกพลิกฝื้น ก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนดอยตุง ไม่ว่าจะเป็นสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง หรือหอแห่งแรงบันดาลใจ รวมไปถึงงานสีสันดอยตุงที่ถูกจัดขึ้นทุกปี ซึ่งอยากให้ทุกคนไปเห็นและได้สัมผัสด้วยตาของตัวเอง

จากพื้นที่ที่แทบจะเกือบแตกหักระหว่างคนกับป่า แต่กลับถูกกู้กลับมาคืนด้วยสองมือของผู้หญิงร่างเล็ก ใส่เสื้อสีแดง ลงจากเฮลิคอปเตอร์วันนั้น พร้อมกับบอกว่า

เราจะกลับมา

 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.