Twitter ทดสอบข้อความแจ้งเตือน หากพบการถกเถียงที่อาจจะรุนแรงขึ้น - Urban Creature

Twitter (ทวิตเตอร์) คือแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำให้เกิดการถกเถียงตั้งแต่ประเด็นเล็กไปจนถึงประเด็นร้อนอยู่บ่อยครั้ง หากคุณใช้ทวิตเตอร์เป็นประจำ การเลื่อนผ่านบทสนทนาที่ร้อนระอุคือสิ่งที่พบได้บ่อยในแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงประเด็นการละเมิด การกลั่นแกล้งกันบนออนไลน์ หรือการกระจายข่าวลวง ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้ที่แอ็กทีฟและมีบทสนทนาที่เข้มข้นอยู่เสมอ

ล่าสุด @TwitterSupport แจ้งว่าขณะนี้ทวิตเตอร์กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ที่จะแจ้งเตือนเมื่อเราคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่มีโอกาสที่จะเกิดบทสนทนาที่ตึงเครียดหรือเกิดการถกเถียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักและเคารพคู่สนทนาอีกฝ่าย

เมื่อมีการถกเถียงขึ้นบนทวิตเตอร์ จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่า “Conversations like this can be intense” เพื่อเตือนให้เราทราบว่าบทสนทนานี้กำลังเข้มข้นหรืออาจจะตึงเครียดมากขึ้นนะ และมีข้อความว่า “Let’s look out for each other” เพื่อชวนให้ผู้ใช้งานได้เคารพความเป็นมนุษย์และเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมถึงเตือนให้กลับไปเช็กความถูกต้องของข้อมูลดีๆ ก่อนที่จะพ่นความเห็นที่เป็นพิษใส่กันด้วย 

ทวิตเตอร์พยายามที่จะลดการละเมิดกันบนแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันและเกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ทวิตเตอร์ได้มีการแจ้งเตือนก่อนที่จะทวีตเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามนโยบายของทวิตเตอร์ หรือมีการแจ้งเตือนเมื่อพบว่าคุณอาจจะรีทวีตข้อความบางอย่างทั้งๆ ที่ยังไม่อ่านเนื้อหา เพื่อเป็นการป้องกันการกระจาย Fake News หรือข่าวลวงต่างๆ ด้วย

ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองฟีเจอร์และยังไม่มีกำหนดปล่อย ระหว่างนี้ถ้าคุณกำลังมีเรื่องถกเถียงในประเด็นไหนอยู่ ลองสังเกตดูนะว่าฟีเจอร์เริ่มทดลองในไทยบ้างหรือยัง 

Sources :
The Verge | t.ly/9ynJ
Twitter @TwitterSupport | t.ly/0Jay

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.