เกษตรไทยไปไกลได้อีก ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ ด้วย 5G และ ดิจิทัลโซลูชัน กับแนวคิด ‘การเกษตรแม่นยำ’ - Urban Creature

เกษตรไทยไปไกลได้อีก ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ ด้วย 5G และดิจิทัลโซลูชัน กับ แนวคิด ‘การเกษตรแม่นยำ’

ตอนนี้ไม่ว่าจะวงการหรืออุตสาหกรรมไหน ล้วนแล้วแต่หยิบเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญไปแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม ที่เกิดเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก ที่เรียกว่า ‘Smart Farming’ หรือ ‘การเกษตรอัจฉริยะ’

วงการเกษตรกรรมไทยเองก็กำลังก้าวไปข้างหน้า และด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่จะเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิต คนไทยและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ทรูจึงได้ริเริ่มดิจิทัลโซลูชัน นำศักยภาพเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ที่เร็วแรง และครอบคลุมทั่วประเทศ มาผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้ง IoT, Robotics, AI และ Analytics เข้ามาขับเคลื่อน Smart Farming ในไทยอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันเกษตรกรรมบ้านเราให้เป็น “เกษตรอัจฉริยะ” เช่นกัน

เกษตรไทยไปไกลได้อีก ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ ด้วย 5G และ ดิจิทัลโซลูชัน กับแนวคิด ‘การเกษตรแม่นยำ’

ทรู ดิจิทัล ได้พัฒนาโซลูชัน ‘ทรู ฟาร์ม (True Farm)’ เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘การเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)’ โดยการเก็บข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์เชิงลึก ทำให้สามารถคาดการณ์หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ได้อย่างตรงจุด พร้อมวางแผนการเกษตรล่วงหน้าด้วยความแม่นยำ

เบื้องหลังความสำเร็จนี้คงหนีไม่พ้นเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เร็ว แรง และมีความเสถียรสูง รับ-ส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้ง True Farm มีการออกแบบ UX และ UI ให้ ใช้งานง่าย ต่อให้ผู้ใช้งานไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเลยก็ใช้งานได้ จึงเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์เกษตรกรทุกคนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเกษตรพืชหรือปศุสัตว์

ที่สำคัญ True Farm ยังช่วยให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี คุ้มค่าที่สุด ช่วยลดความสิ้นเปลืองและตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นได้ อย่างเช่น ทรู ฟาร์ม โดรน (True Farm Drone) และ ทรู ฟาร์ม โกรว์ (True Farm Grow) ที่เป็นผู้ช่วยเกษตรกรไทยโดย ทรู ฟาร์ม โดรน ทำหน้าที่ให้ปุ๋ยและยาสำหรับพืช ส่วนทรู ฟาร์ม โกรว์ คืออุปกรณ์ IoT ที่คอยให้น้ำและดูแลการเพาะปลูก ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีนี้มี AI คอยคำนวณปริมาณปุ๋ย น้ำ และยาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชได้อย่างแม่นยำ จึงช่วยลดการให้น้ำหรือปุ๋ยที่มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อพืชผล และทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรด้วย

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีระบบฟาร์มปศุสัตว์อัตโนมัติอย่าง True Farm Chicken, True Farm Shrimp, True Farm Pig และ True Cow ซึ่งอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่ดูแลฟาร์มปศุสัตว์ และในขณะเดียวกันก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคด้วย เพราะมีเทคโนโลยีคอยช่วยควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเรื่องความสะอาดปลอดภัยของเนื้อสัตว์

เหล่านี้คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่นของทรูที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ซึ่งตอนนี้เกษตรกรไทยจำนวนมากก็กำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ รวมถึงหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ก็เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันด้วยความหวังว่าจะได้เห็น Smart Farming แพร่หลายและประสบความสำเร็จ ยกระดับเกษตรกรรมของไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/trueblog_truefarm

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.