เกษตรไทยไปไกลได้อีก ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ ด้วย 5G และ ดิจิทัลโซลูชัน กับแนวคิด ‘การเกษตรแม่นยำ’

เกษตรไทยไปไกลได้อีก ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ ด้วย 5G และดิจิทัลโซลูชัน กับ แนวคิด ‘การเกษตรแม่นยำ’ ตอนนี้ไม่ว่าจะวงการหรืออุตสาหกรรมไหน ล้วนแล้วแต่หยิบเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญไปแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม ที่เกิดเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก ที่เรียกว่า ‘Smart Farming’ หรือ ‘การเกษตรอัจฉริยะ’ วงการเกษตรกรรมไทยเองก็กำลังก้าวไปข้างหน้า และด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่จะเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิต คนไทยและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ทรูจึงได้ริเริ่มดิจิทัลโซลูชัน นำศักยภาพเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ที่เร็วแรง และครอบคลุมทั่วประเทศ มาผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้ง IoT, Robotics, AI และ Analytics เข้ามาขับเคลื่อน Smart Farming ในไทยอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันเกษตรกรรมบ้านเราให้เป็น “เกษตรอัจฉริยะ” เช่นกัน ทรู ดิจิทัล ได้พัฒนาโซลูชัน ‘ทรู ฟาร์ม (True Farm)’ เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘การเกษตรแม่นยำ (Precision Farming)’ โดยการเก็บข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์เชิงลึก ทำให้สามารถคาดการณ์หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ได้อย่างตรงจุด พร้อมวางแผนการเกษตรล่วงหน้าด้วยความแม่นยำ […]

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.