ต้นตระกูล คนดนตรีอีสานเลือดใหม่

| URBAN PEOPLE


เปิดโสตประสาทฟังสำเนียงอีสานให้ทุกคนได้ม่วนซื่นโฮแซว จากคนดนตรีเลือดใหม่ ‘ต้น-ต้นตระกูล แก้วหย่อง’ ผู้ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของดนตรีอีสาน ผสมผสานดนตรีสมัยใหม่จนครบรสอร่อยลงตัว ส่งต่อให้คนอื่นได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอีสานไปให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

Writer