เฉาจัง! 10 เขตที่มีพื้นที่ต้นไม้ต่อคนน้อยที่สุดใน กทม.

สารพัดโครงการชวนคนเมืองปลูกต้นไม้ของกรุงเทพมหานครผุดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ชวนปลูกต้นไม้หนึ่งแสนต้น มากไปจนถึงล้านกล้าสู่ล้านต้น เพื่อสร้างกรุงเทพฯ เมืองสีเขียวให้เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามปี 2563 กรุงเทพฯ กลับมีพื้นที่สีเขียวเพียง 6.99 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐาน 9 ตารางเมตรต่อคนที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ‘พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง’ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครจึงตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ 10 ตารางเมตรต่อคนให้ได้ ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะปลูกเท่าไหร่ ต้นไม้ที่ควรจะเติบโตละลานตาเต็มกรุงเทพฯ ก็ยังกระจายไปไม่ครบทุกเขตเสียที เพราะต้นไม้มีความสำคัญกับเมืองและคนอยู่ จึงมีหลายภาคส่วนศึกษาเรื่องพื้นที่ต้นไม้ เพื่อช่วยกันผลักดันให้ประชากรกรุงเทพฯ มีพื้นที่ต้นไม้พอหายใจ และทีม mor and farmer เป็นหนึ่งในนั้น สี่สถาปนิกรั้วธรรมศาสตร์ใช้เทคโนโลยีในการคิด วิเคราะห์ และออกแบบสื่อเพื่อพัฒนาเมือง ชุมชน และผู้คน ได้วิเคราะห์พื้นที่ต้นไม้ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครปลายปี 2560 จนถึงต้นปี 2561 ด้วยเครื่องมือ Machine Learning สำหรับหาพื้นที่ต้นไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ผลปรากฏว่า กรุงเทพฯ มีพื้นที่ต้นไม้เพียง 227 ตารางกิโลเมตรจากพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด […]

บุก 10 เมืองใหญ่ ที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก

รู้หรือไม่ ? ’พื้นที่สีเขียว’ ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของคนเมือง สอดคล้องกับงานวิจัยหลายฉบับที่บอกว่า การอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียว จะทำให้คนมีความสุข ลดอาการซึมเศร้า และส่งผลให้อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงกว่า 50%

‘แยกกันอยู่ หรืออยู่ด้วยกัน’ ออกแบบให้คน ธรรมชาติ และเมืองอยู่ร่วมกัน ทำได้อย่างไร ?

บริษัทภูมิสถาปนิกในประเทศสวิสเซอร์แลนด์จึงถ่ายทอดแนวคิดสร้างพื้นที่ว่างจากการปูคอนกรีตบนพื้นให้มีระยะห่าง เพื่อให้ต้นไม้ได้ยืดราก เหยียดลำต้นอย่างเต็มที่ และกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

รีวิวต้นไม้คนละต้น แก้อาการเฉาใจเมื่ออยู่บ้าน

รีวิวต้นไม้คนละต้นที่บ้าน พร้อมบอกว่าเลี้ยงน้องแล้วได้อะไร มาแลกเปลี่ยนความสดชื่นในวันที่หลายอย่างไม่เป็นใจผ่านต้นไม้ด้วยกัน

เปิดลายแทงตามล่าหา ‘ต้นไม้ใหญ่’ สมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่เมือง

เราจะพาทุกคนออกไปผจญภัยในสถานที่ต่างๆ เพื่อตามหา ‘ต้นไม้ใหญ่’ สิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างเมือง เป็นสมุดคอยจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ รวมถึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ต่อไป

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.