3 ปีข้างหน้า ‘พื้นที่จุฬาฯ’ จะมีโครงการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ?

ส่องพื้นที่จุฬาฯ พ.ศ. 2565 จะมีโครงการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ? เราไปตามดูกันดีกว่าว่าในสามปีข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอาณาจักรการเรียนรู้แห่งนี้บ้าง ตามไปดูกัน !

‘สยาม-ราชเทวีที่รัก’ ฟังเรื่องย่านจากปากเจ้าถิ่น

‘สยาม-ราชเทวี’ ย่านที่เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาหลายยุคหลายสมัย เช่น โรงภาพยนตร์ ย่านที่พักอาศัย ห้างร้านต่างๆ เราจึงพาคุณมาสัมผัสเรื่องราว จาก 3 มุมมอง 3 ไลฟ์สไตล์ของเจ้าถิ่นย่านสยามและราชเทวีตัวจริงเสียงจริงที่จะตอบคําถามว่า “ทําไมพวกเขาถึงรักที่นี่”

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.